Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Газ құбырының есептік өнімділігін анықтау


 

Газ құбырының тәуліктік ең үлкен (максималдық) өнімділігін Q төмендегі өрнекпен анықтаймыз:

 

, (2.7)

 

мұндағы: Qжыл – газ құбырының жылдық өнімділігі, ол жоба бойынша Qжыл=25млрд.м3/жыл;

360 – газ құбырының бір жылдағы жұмыс істейтін күндерінің саны;

Кжыл – газ тасымалдаудың орташа жылдық бірқалыпсыздық коэффициенті, Кжыл=0,95.

 

млн. м3/тәу

Кесте 2. Тасымалданатын газдың есептік параметрлері

 

Компонент-тер Химиялық формуласы Молярлық құрамы, бірдің үлесінде, α Молярлық массасы т,кг/кмоль Критикалық температура, К Критикалық қысым Ркр, Н/м2*105 Тығыздық, ρ, кг/м3 Динамикалық тұтқырлығы μ, Н*с/м2 Қоспаның орташа мол. массасы М, кг/кмоль Шекті орт. Температура Тш, К Шекті қысым Ркр, Н/м2*105 Қоспаның орт. тұтқырлығы, ρ, кг/м3 Қоспаның орт. динамикалық тұтқырлығы μ, Н*с/м2
Метан СН4 0,913 16,043 190,6 44,98 0,7168 103,0*10-7 14,64 174,02 41,06 0,65 94,04*10-7
Этан С2Н6 0,043 30,070 306,0 48,22 1,3440 86,03*10-7 1,29 13,16 2,07 0,06 3,69*10-7
Пропан С3Н8 0,014 44,097 369,6 43,51 1,9670 75,04*10-7 0,62 5,17 0,61 0,03 1,05*10-7
Бутан С4Н10 0,01 58,124 425,0 34,78 2,5980 69,06*10-7 0,58 4,25 0,34 0,02 0,69*10-7
Пентан С5Н12 0,009 72,151 470,2 31,25 3,2210 61,99*10-7 0,65 4,23 0,28 0,03 0,56*10-7
Көміртегі қостотығы СО2 0,005 44,011 304,0 65,43 1,9768 138,0*10-7 0,22 1,52 0,33 0,01 0,69*10-7
Күкірт-сутек Н2S 0,001 34,082 373,4 72,88 1,5392 126,9*10-7 0,03 0,37 0,07 0,001 0,12*10-7
Азот және сирек газдар N2 0,005 28,016 126,0 33,95 1,2505 166,0*10-7 0,14 0,63 0,17 0,006 0,83*10-7
- - 1,000 - - - - - 18,17 203,35 44,93 0,807 101,67*10-7


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал