Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні висновки щодо існуючої системи управління на підприємстві.


Для висвітлення функціональної моделі досліджуваного підприємства, студент має описати його бізнес-процеси. У будь-якій організації існують основні (виробництво продукції, проектування, маркетинг, збут), допоміжні (матеріально-технічне забезпечення, управління інфраструктурою, управління персоналом, управління логістикою, юридичне забезпечення тощо) та бізнес-процеси управління (стратегічне планування, бюджетування, менеджмент якості тощо). Бізнес-процеси для більшої наочності доцільно представити у формі таблиці. Наприклад, для опису бізнес-процесів промислового підприємства, студент може використати форму запропоновану американським центром продуктивності й якості (табл. 1).

При опрацюванні цього аспекту необхідно сконцентрувати увагу на відображенні таких бізнес-процесів, які є типовими саме для досліджуваного підприємства, так як саме вони ілюструють призначення, умови функціонування та види діяльності суб¢єкта господарювання. Відповідають його поставленим завданням.


Таблиця 1

Основні бізнес-процеси та операції підприємства

Бізнес-процес Операція
1. Аналіз ринку і потреб споживачів 1.1. Визначення потреб та побажань споживачів 1.2. Вимірювання задоволення споживачів 1.3. Здійснення моніторингу змін на ринку
2. Розроблення стратегічного бачення і місії компанії 2.1. Здійснення моніторингу зовнішнього середовища 2.2. Визначення концепції бізнесу і стратегії організації 2.3. Розроблення організаційної інфраструктури і системи взаємовідносин між організаційними одиницями 2.4. Розроблення та ранжування цілей організації
3. Розроблення нових виробів чи послуг 3.1. Розроблення концепції нового виробу чи послуги 3.2. Розроблення, створення і оцінювання прототипів 3.3. Удосконалення існуючих виробів/послуг 3.4. Тестування ефективності нових і вдосконалених виробів/послуг
4. Продаж виробів та послуг 4.1. Позиціонування на сегментах ринку 4.2. Оброблення замовлень споживачів
5. Виробництво і забезпечення виробництва 5.1. Тип переробної підсистеми (стратегія процесу) 5.2. Основні етапи технологічного процесу 5.3. Просторова організація діяльності 5.4. Виробнича інфраструктура 5.5. Системи планування та управління
6. Виставлення рахунків і обслуговування споживачів 6.1. Виставлення рахунків 6.2. Здійснення післязбутового обслуговування 6.3. Реагування на запити споживачів
7. Управління людськими ресурсами 7.1. Розроблення стратегії в галузі персоналу 7.2. Деталізація стратегії до рівня функцій 7.3. Здійснення відбору і влаштування персоналу 7.4. Навчання та розвиток персоналу 7.5.Управління продуктивністю праці, розроблення системи мотивації 7.6. Забезпечення належних умов праці
8. Управління інформаційними ресурсами 8.1. Планування, розроблення та розгортання системи інформаційної підтримки управління підприємством 8.2. Упровадження системної безпеки та контролю 8.3. Керівництво зберіганням та пошуком даних 8.4. Керівництво використанням машинного часу 8.5. Забезпечення системи розподіленого доступу і мережевих комунікацій 8.6. Оцінювання якості інформації
9. Управління фінансовими й матеріальними ресурсами 9.1. Управління фінансовими ресурсами 9.2. Здійснення фінансового обліку та підготовка звітності 9.3. Здійснення внутрішньої ревізії 9.4. Управління податками 9.5. Управління основними засобами
10. Здійснення управління програмними роботами у сфері охорони навколишнього середовища
11. Управління зовнішніми зв’язками підприємства
12. Управління якістю робіт 12.1. Вимірювання показників діяльності підприємства 12.2. Здійснення оцінки якості 12.3. Удосконалення процесів і систем 12.4. Упровадження системи комплексного управління якістю
     

 З метою виявлення позитивних і негативних впливів на діяльність підприємства необхідно провести SWOT-аналіз.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал