Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА


Мета: Вивчити типи, будову та основні розміри земляного полотна

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Земляне полотно – це комплекс інженерних споруд із ґрунтів, що слугує основою для верхньої будови колії. Земляне полотно забезпечує вирівнювання земної поверхні і необхідні план, профіль та стійкість залізничної колії, сприймає навантаження від рейко-шпальної решітки, баласту і рухомого складу, рівномірно розподіляючи їх на природний ґрунт. Основні типи земляного полотна показані на рис.2.1.

Рис.2.1. Основні типи земляного полотна:

1 – насип, 2 – виїмка, 3 – напівнасип, 4 – напіввиїмка, 5 – напівнасип-напіввиїмка, 6 – нульове місце.

 

Розріз, перпендикулярний поздовжній вісі колії, називається поперечним профілем земляного полотна.

Типовий нормальний профіль насипу приведений на рис. 2.2. Верхня частина, на яку вкладають баласт, шпали, рейки, називається основним майданчиком. На одноколійних лініях він має форму трапеції шириною зверху 2,3м і висотою 0,15м. Бокові похилі поверхні земляного полотна називаються відкосами. Крутизна відкосів повинна забезпечувати надійну їх стійкість і встановлюється в залежності від висоти насипу, властивостей ґрунтів, кліматичних умов. Велике розповсюдження мають відкоси крутизною 1:1,5, що мають назву полуторні.

Відвід поверхневих вод від насипу, які споруджують з привізного ґрунту, здійснюється повздовжніми канавами. Якщо насип будують з місцевого ґрунту, взятого рядом з насипом, то для відводу води від полотна використовуються при цьому сплановані заглиблення, що мають назву – резерви. Дну резервів і канав придають поздовжній ухил не менше 2 0/00

Полоса землі, на яку спирається насип, є її основою. Лінія перетину основного майданчика з відкосом називається брівкою земляного полотна, а відкосу з основою – підошвою відкоса.

Полоса землі від підошви відкосу до водовідвідної канави або резерву називається бермою. Зі сторони майбутньої другої колії на одноколійних лініях ширина берми приймається не менше 7,1м, а з протилежної – не менше 3м. для відводу води від насипу берма має ухил 0,02-0,04.

 

Рис. 2.2. Поперечний розріз насипу: 1- водовідвідна канава, 2 – брівка, 3 – узбіччя, 4 – основний майданчик, 5 – баластний шар, 6 – відкіс, 7 – берма, 8 – резерв

Рис. 2.3.Поперечний розріз виїмки: 1 – кавальєр, 2 – забанкетна канава, 3 – відкіс кавальєру, 4 – банкет, 5 – брівка відкосу, 6 – узбіччя, 7 – баластний шар, 8 – кювет, 9 – брівка основного майданчику, 10 – основний майданчик, 11 – відкіс виїмки.

Типовий поперечний профіль виїмки приведений на рис. 2.3. З кожного боку основного майданчика земляного полотна у виїмках влаштовують поздовжні канави для відводу води – кювети. Вийнятий при споруджені виїмки ґрунт укладають за відкосом з нагірного боку у правильні призми, що мають назву кавальєри. Для перехвату і відведення поверхневих вод за кавальєрами споруджують нагірні канави, а на полосі між кавальєром і брівкою відкосу виїмки відсипається банкет з поперечним ухилом в бік від відкосу для відводу води у забанкетну канаву.ЗАВДАННЯ

1. Повторити ПТЕ п.п. 5.2.1, 5.2.3

2. Накреслити поперечний розріз насипу та виїмки, позначити основні їх елементи.

3. Дати відповіді на контрольні питання:

3.1.Які особливості проектування земляного полотна в кар’єрах?

3.2.Які норми розширення земляного полотна в кривих ділянках на території підприємств?

3.3.Що відноситься до спеціальних споруд і пристроїв захисту земляного полотна?

4. Написати висновок по роботі

При захисті практичної роботи студенти повинні знати:

1. Основні типи земляного полотна

2. Основні елементи та розміри земляного полотна

3. Ширину земляного полотна на одноколійних та двоколійних ділянках

4. Особливості проектування земляного полотна в кар’єрах

5. Спеціальні споруди та пристрої захисту земляного полотна

Зміст звіту:

1. Тема, мета, завдання

2. Схеми поперечного розрізу насипу та виїмки з вказівкою основних елементів

3. Відповіді на контрольні питання

4. Висновок по роботі

Література:

[3] п.п. 5.2.1-5.2.8

[6] с. 67-70

Додаток 1

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал