Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За _________________ 20__ р.


N з/п Показник Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків Усього за дебетом З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця  
17 "Відстрочені податкові активи" 31 "Рахунки в банках" 63 "Розрахунки з постачаль- никами та підряд- никами" 15, 34, 36, 37, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 74, 98, 99 66 "Розра- хунки з оплати праці" 84 "Інші опера- ційні витрати", 85 "Інші затрати" 91 "Загально- виробничі витрати", 92 "Адміністра- тивні витрати", 93 "Витрати на збут" 15, 23, 31, 39, 64, 68  
Дебет Кредит  
Дебет Кредит N N N N  
               
 
Розрахунки за податками                                            
1.1 Податок на додану вартість                                            
1.2 Акцизний збір                                            
1.3 Податок на прибуток                                            
1.4 Прибутковий податок                                            
1.5                                              
1.6                                              
1.7                                              
1.8                                              
1.9                                              
1.10 Усього за субрахунком 641 "Розрахунки за податками"                                            
Розрахунки за обов'язковими платежами                                            
2.1 Митні збори                                            
2.2                                              
2.3                                              
2.4                                              
2.5                                              
2.6                                              
2.7                                              
2.8                                              
2.9 Усього за субрахунком 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"                                            
Податкові зобов'язання                                            
3.1 З податку на додану вартість                                            
3.2 З акцизного збору                                            
3.3                                              
3.4 Усього за субрахунком 643 "Податкові зобов'язання"                                            
Податковий кредит                                            
4.1 З податку на додану вартість                                            
4.2 З акцизного збору                                            
4.3                                              
4.4 Усього за субрахунком 644 "Податковий кредит"                                            
Усього за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами"                                            
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)


ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356


Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 4 за _________________ 20__ р.
за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 19 "Негативний гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції"mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал