Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За _________________ 20__ р.
N запису Найменування показника У дебет рахунку 15 з кредиту рахунків Усього за дебетом Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця (дебет) Усього капіта- льних інвес- тицій з початку року (дебет рахунку 15)
20 "Вироб- ничі запаси" 23 "Вироб- ництво" 31 "Рахунки в банках" 63 "Розрахунки з постача- льниками та підряд- никами" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страху- ванням" 66 "Розра- хунки з оплати праці" 13, 15, 22, 37, 42, 48, 50, 53, 60, 68, 71, 73, 74
N N N N
Капітальне будівництво (151):                              
  I. Підрядним способом                              
1.1 Будівельні роботи, включаючи монтаж металоконструкцій                              
1.2 Роботи з монтажу обладнання                              
1.3 Придбання обладнання, яке потребує монтажу                              
1.4 Придбання обладнання, яке потребує монтажу, але призначене для постійного запасу                              
1.5                                
1.6                                
1.7                                
1.8                                
1.9 Інші витрати                              
1.10 Усього (сума рядків 1.1 - 1.9)                              
  II. Господарським способом                              
1.11 Матеріали                              
1.12 Заробітна плата робітників                              
1.13 Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів                              
1.14 Інші витрати                              
1.15 Усього (сума рядків 1.11 - 1.14)                              
1.16 Усього за субрахунком 151                              
Придбання (виготовлення) основних засобів (152)                              
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (153)                              
Придбання (створення) нематеріальних активів (154)                              
Формування основного стада (155)                              
Фінансова оренда                              
Інші                              
                               
                               
                               
                               
Передоплата (без ПДВ) (підрядники, постачальники)                              
12.1                                
12.2                                
12.3                                
12.4                                
12.5                                
12.6                                
12.7                                
12.8                                
12.9                                
12.10                                
12.11                                
12.12                                
ПДВ                              
Усього за відомістю                              
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)

ВІДОМІСТЬ 4.2 аналітичного обліку ________________ фінансових інвестиційЗа _________________ 20__ р.

N запису Найменування показника У дебет рахунку _____ з кредиту рахунків Усього за дебетом Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця (дебет) Усього фінансових інвестицій з початку року (дебет)  
 
31 "Рахунки в банках" 46 "Неопла- чений капітал" 50 "Довго- строкові позики" 60 "Коротко- строкові позики" 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи" 14, 16, 18, 19, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 64, 68  
N N N N N N N N N  
 
Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:                                    
1.1 асоційовані підприємства                                    
1.2 дочірні підприємства                                    
1.3 спільну діяльність                                    
Інші фінансові інвестиції в:                                    
2.1 частки і паї у статутному капіталі інших підприємств                                    
2.2 акції                                    
2.3 облігації                                    
2.4 інші                                    
Поточні фінансові інвестиції:                                    
3.1 еквіваленти грошових коштів                                    
3.2 інші поточні фінансові інвестиції                                    
Усього                                    
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)

ВІДОМІСТЬ 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал