Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


C) Глобалды және локалды протоколдардың (IP, Ethernet, ISDN) өзара әсері


АТМ ( ATM adaptation layer, AAL) адаптация деңгейінің қызметтері:

A) Желінің жоғары деңгей протоколдарының хабарламаларын керек формат ұяшығына түрлендіреді

B) Тұтынушылар трафигін өңдейді

C) Бастапқы хабарламаны жинаған соң тақырыптың қызметтік өрісін тексереді және тексерілген ақпараттың нақтылығы туралы шешім қабылдайды

АТМ хатаммасыны негізгі міндеттері:

A) Желі тұтынушысы жағынан трафик-келісімін сақтауды басқарады

B) Желідегі артық жүктеме кезінде бұзушылар ұяшығын алып тастайды

C) Желі өнімділігін арттыру үшін ұяшық ағынын басқарады

АТМ коммутаторларының типтері:

A)«Баньян» типті коммутатор

B) Кіріс шиналы және шығыс буферлі коммутатор

C) «Жады – кеңістік - жады» коммутаторы

Ә

Әртүрлі деңгейдегі мультиплексорлар түрлері:

А)STM-1

B)STM-4

C)STM-4/16

Б

Берілген генераторға қойылатын негізгі талаптарға мыналар жатады:

А) берілген жиіліктегі және қуаттағы жоғарыжиілікті тербелістерді алу

С) жоғарыжиілікті тербелістердің талап бойынша қойылған тұрақтылығын қамтамасыз ету

E) тербеліс формасы гармоникалыққа жақын болуы тиіс

Байланыс линиясының негізгі сипаттамалары:

А) Амплитудалық жиліктік сипаттамасы

B) Өткізу жолағы

C) Өшулік

Басқару жүйесін орналастыру қағидасына қарай желілер бөлінеді:

А) Орталықтандырылған

B) Орталықтандырылмаған

C) Аралас

Байланыс линиясының біріншілік параметрлері:

А) Сымдардың километрлік кедергісі R

В) Сымдар арасындағы сыйымдылық С,

С) Индуктивтілік L

Бейнелеуді қысу үшін тізімдегі әдістердің қайсысы қолданылады

D) JPEG

F) Хаффмана кодалауымен JPEG

G) JPEG -2000

Біріктіру құрылғысымен қалыптасатын топтық (көпарналы) сигнал сипатталады:

А) Өткізу жолағымен

В) Шектік жиілікпен

С) Динамикалық диапазонменБайланыс жүйесі – :

B) соңғы қабылдап-тарататын құралдар мен байланыс арнасының техникалық жабдықтарының жиынтығы

F) хабарды үлестіру мен таратуды қамтамасыз ететін техникалық жабдықтар жиынтығы

H) хабарды таратуды қамтамасыз ететін, техникалық жабдықтар мен тарату ортасының жиынтығы

Біріншілік желі элементтері:

A)желілік станциялар

B)желілік тораптар

C)тарату линиялары

Біріншілік желі бұл:

A)тағайындалу және байланыс түрлеріне қарай бөлімдерсіз барлық арналар жиынтығы

В) көпарналы ТКС аппаратураларынан құралған, әмбебап немесе типтік арналар тарату жиынтығы

С) Желілік станциялар, желілік тораптар және тарату линияларының жиынтығы

Байланыс желісінің құрамы:

A)ақпаратты тарату құрылғысынан

B)коммутациялау құрылғысынан

C)соңғы құрылғыдан

Байланыс желісінің физикалық элементіне жатады:

A) коммутация торабы (КТ)

B) соңғы пункттер (СП)

C) тарату линиялары

Байланыстың жылжымалы желісін тұрғызу қағидалары

A)Бөлек зоналарда мобильді радиобайланыс қамту аймағын бөлу

B)Бірікпеген сотадағы жиілікті қайта қолдану, өйткені ол бөлінген жиілік диапазонасын қолданғанда тиімділікті ұлғайтуға көмектеседіC)Шақыруларға қызмет көрсетуде ораталықпен басқарылады, ол жылжымалы абонентті бір сотадан келесі сотаға көшу кезінде мобильдік байланыспен қамтамасыз етеді

B

BER параметрі табады:mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал