Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


C)Жерсеріктік тарату жүйелерінің үлесінің артуы
Көпарналы тарату жүйелерінің құрылымдық сұлбасында демодулятор нені жүзеге асырады:

А) Арналық сигналды біріншілік сигналға түрлендіру

В) Байланыс арнасы бойынша таратылатын сигналды цифрлық сигналға түрлендіру

С) Арналық сигналды аналық сигналға түрлендіру

Кодтық бөлуімен көпжақты қатынаудың ерекшеліктері:

A)Абоненттерден келген хабарламалар бір уақытта шифрланады және таратылады

B)Тарату үшін кең жиілік жолағы керек

C)Ақпараттың жасырулы болуы

Көпарналы тарату жүйелері бағыттаушы ортаның түріне байланысты жіктеледі:

A)Сымды ауа линияларымен

B)Сымсыз жер серікті линиялармен

C)Сымды талшықты-оптикалық линиялармен

Көпарналы тарату жүйелерінің жеңілдетілген сұлбасының әрбір нұсқасында бар:

А) Арна тудырушы аппаратура

B) Түрлендіруші аппаратура

C) Сызықты күре жол құрылғысы

Көпарналы тарату жүйелерінің құрамында қолданылуына қарай күшейткіштер ажыратылады:

A)Жеке

B)Топтық

C)Сызықты

Көпарналы тарату жүйелерін құру сапасы көрсеткіштермен бағаланады:

A) Сенімділігі, бағасы

B) Топтық күре жолдың өткізу қабілеті

C) Көпарналы тарату жүйелерінің құрамындағы арнаның өткізу қабілеті

Көпарналы тарату жүйелерінің өткізу қабілетін қолдану тиімділігі мақсатымен қарастырылатын тарату арнасының типі:

A)Абоненттік сигнал

B)Арналық сигнал

C)Топтық сигнал

Коммутациялық тораптар:

E)ақпаратты сақтайды

F) ақпаратты өңдейді

G) келетін ақпаратты үлестіреді

Коммутация дестелерінен тұратын желілерде бір уақытта әртүрлі трафиктерді тарату:

А) таратылатын дестелердің жылдамдығын жоғарылатады

В) неғұрлым жетілдендірілген интерфейстер

С) қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету әдістері

Коммутациялық арналарда жүзеге асады:В) құруды ұйымдастырғаннан кейін абоненттер басқа абоненттердің жүктемесіне қарамастан таратуды кез келген уақытта жүргізе алады

Хабар ұзындығы 1000-2000 бірліктік элементті блоктарға бөлінеді

Н) барлық хабарлар жіберетін виртуалды арна ұйымдастырылады.

Коммутацияның негізгі міндеттері:

А) ағындарды және сәйкес маршруттарды табу

В) конфигурациялық параметрлерде және желілік қондырғылар кестесінде маршрутты фиксациялау

С) Ағындарды мультиплексірлеу/демультиплексірлеу

 

Қ

Қысқа толқынды диапазонға мыналар жатады:

E) Жиілігі 1 ден 3 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер

F) Жиілігі 3 тен 10 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер

G) Жиілігі 10 нан 20 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер

Қуат күшейткішне (сыртқы қозу генераторы) қойылатын негізгі талаптарға мыналар жатады:

А) берілген жиіліктегі және қуаттағы жоғарыжиілікті тербелістерді алу

E) тербеліс формасы гармоникалыққа жақын болуы тиіс


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал