Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


C) Талап бойынша өткізу жиілігінің бөлінуі
Аумақтық белгілері мен қолданылуы бойынша біріншілік және екіншілік желілер келесі түрге бөлінеді:

А)магистралды байланыс желісі

В)аймақтық байланыс желісі

С)жергілікті байланыс желісі

Автоматты телефондық станция орындайды:

А) Бір телефондық аппараттан келесіге шақыру сигналын автоматты тарату

В) Абоненттік линияларды қосу

С) Басқа станциялармен және желілік тораптармен автоматты қосылу

Алты санды нөмірлену кезінде бір торапты ауданның сыйымдылығы

E)100 000 нөмір

F) он телефон станциясынан

G)әр он станция сыйымдылығы 10 000 нөмірден

Абоненттің нөмірін ашық нөмірлеу, келесі байланыс түріне тәуелді:

A)жергілікті байланыс

B)аймақтық байланыс

C)қалааралық байланыс

Ауылдық телефон желісінің міндеті:

A)қашықта орналасқан абоненттерді қызметпенқамтамасыз ету

B)мекемелік телефон байланысын ұйымдастыру

C)аз сыйымдылықты коммутациялық станциялар қолдану

Абоненттік линияның өткізгіштігі

C)екі сымды.

F)а және в сымды

G)2 сымды

Аудандастырылған цифрлық аналогты ҚТЖ цифрлыққа өткізудің бірінші кезеңі, бұл:

A)бір жаңа аудандық АТС енгізу

B)желінің бұрынғы топологиясын сақтау

C)абоненттердің жартысын ауыстырып қосу

Аудандастырылған телефондық желілер келесі түрге бөлінеді:

A)түйінсіз ҚТЖ

B)кірістік хабар түйіні бар ҚТЖ

C)кірістік және шығыстық түйіндері бар ҚТЖ

Ағындарды мультиплексирлеу әдістері:

A)Уақытты бөлу;

B)Ортаны бөлу;

C)Ағындарды араластыру;

Арна мен десте коммутацияларының айырмашылықтары:

A)үлкен көлемді жүктеме кезінде желінің үнемділігі

B)желінің күту және қайтару жүйелері сияқты жұмыс жасауы

C)вероятность отказа при перегрузке сравнительно мала

Аналогты абоненттік линияның цифрлық АТС-ке қосудағы мәселелер тобы:

A)Дауыстық сигналды тарату түрі бойынша келістіруB)Таратылатын сигналдарлың деңгейлері бойынша келістіру

C)Абоненттік сигнализациямен қамтамасыз ету

Асинхронды тарату режимі – бұл:

A) Символдардың кадр синхронизациясын қамтамасыз ететін тарату

B) Бекітілген өлшемдегі ұяшықтар түрінде мәліметтер тарату

C) Бекітілген ұзындықтағы дестелердің жоғары жылдамдықта таратылуын қамтамасыз ететін дестелер коммутация технологиясы

АТМ технологиясында трафикке қызмет көрсету сапасының

параметрлері:

A) Максимальді биттік жылдамдық

B) Орташа биттік жылдамдық

C) Максимальді биттік пульсация

Айнымалы биттік жылдамдықпен көрсету қызметі ток көзімен келесі параметрлермен келісіледі:

А) Ұяшықтардың пиктік жылдамдығы

В) Ұяшықтардың қуаттау жылдамдығы

С) Пиктік жүктеменің максималды өлшемі

АТМ технологиясы қамтамасыз етеді:

A) Компьютерлік және мультимедиялық трафикті тарату

B) 10 мбит/c–тен бірнеше гбит/c-ке дейін мәліметтерді тарату жылдамдығының иерархиясын


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал