Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сьомий етап


Для з’ясування найбільш схожих за напрямами наукових досліджень дисертаційних робіт, на основі матриці схожості (С) (див. табл. 12 та рис. 13) сформуємо нову матрицю схожості (С1) у такий спосіб:

оберемо величину α, що розташована в інтервалі від 0 до 1, згідно із значенням якої визначається рівень схожості. Оскільки у нашому випадку аналізується тільки шість об’єктів, то доцільно орієнтуватися на α = 0,50, тобто найбільш схожими за напрямами наукових дос­ліджень є дисертаційні роботи, міра схожості яких у матриці схожості дорівнює або перевищує значення 0,5 (якщо аналізується значна кількість дисерта­ційних робіт (об’єктів системи), в якості величини α обирається значення 0,75 та використовується така шкала зв’язку між об’єктами системи:
α [0 – 0,24] – несуттєвий; α [0,25 – 0,49] – малосуттєвий;
α [0,5 – 0,74] – середній; α [0,5 – 0,74] – тісний);

елементи матриці мір схожості С, що дорівнюють або перевищують 0,50, замінюються у матриці С1 на 1, а елементи, що не відповідають цій умові – на 0.

Формування нової матриці міри схожості (для α = 0,50) у середо­вищі MS Office Excel відбувається за такою послідовністю:

назву матриці введіть у комірку N10;

у комірки O12 – T12 та N13 – N18 послідовно введіть позначення дисертаційних робіт (S1 – S6 відповідно);

у комірки O13, P14, Q15, R16, S17 та T18, які складають діагональ матриці, введіть «1» (рис. 16);

 

 

Рис. 16. Вигляд незаповненої матриці міри схожості для α = 0,50mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал