Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


V.1. Індивідуальні завдання
V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

Вид інд. завдань Тематика індивідуальних завдань Всього годин З них
Ауд. СРС
Реферати до тем Модуля 1 1. Соціальні аспекти охорони праці на підприємствах ЖКГ. 2. Нормативно-правова база з охорони праці. 3. Причини виробничого травматизму на об”єктах ЖКГ. 4. Завдання управління охороною праці. 5. Основні функції управління охороною праці та їх реалізація 6. Страховий ризик та страховий випадок. 7. Чинники небезпеки в системі людина-машина. 8. Аналіз умов праці в галузі за показниками шкідливості. 9. Фінансування заходів з ОП. 10. Організація служби охорони праці в установах та на підприємствах ЖКГ. 11. Принципи побудови систем вентиляції службових та виробничих приміщень. 12. Засоби індивідуального захисту органів дихання. 13. Гігієнічне нормування виробничих факторів на підприємствах ЖКГ. 14. Прилади та обладнання для контролю параметрів мікроклімату виробничих приміщень на об”єктах ЖКГ. 15. Організація та проведення вступного та первинного інструктажів. 16. Організація та проведення позапланового та цільового інструктажів. 17. Управління ризиками нещасних випадків.          
Вид інд. завдань Тематика індивідуальних завдань Всього годин З них
Ауд. СРС
Реферати до тем Модуля 2
  1. Новітні технології та матеріали – шлях до
покращання умов праці на підприємствах ЖКГ 2. Експлуатація теплових мереж – технічні та організаційні заходи щодо безпечного обслуговування та ремонту. 3. Порядок дій при загазованості приміщень природним чи скрапленим газом. 4. Особливості експлуатації побутових газових котлів. 5. Функції автоматичної системи управління процесами в котлах комунальних котелень. 6. Надання швидкої допомоги при отруєнні газом. 7. Вимоги до персоналу районної котельні. 8. Допоміжне устаткування котельні – вимоги щодо конструкцій та безпечної експлуатації. 9. Побутова газова апаратура – основні вимоги з безпечної експлуатації. 10. Організація ремонтних робіт в районних котельнях. 11. Забезпечення якості питної води у ВКГ. 12. Правила техніки безпеки при експлуатації устаткування насосних станцій. 13. Шкідливі речовини та небезпечні фактори в процесах обробки води. 14. Врахування гігієнічних вимог при хлоруванні питної вводи. 15. Вимоги до розміщення устаткування для процесу хлорування. 16. Безпека праці при ремонті трубопроводів. 17. Небезпечні фактори, що мають місце при експлуатації ліфтів. 18. Види газонебезпечних робіт у ВКГ.
  1. Вимоги правил безпеки до будови трамвайних і тролейбусних депо.
  2. Гальмові пристрої МЕТ.
  3. Вимоги до безпечної будови ліфтових шахт.
  4. Гарантування належних умов безпеки проїзду пасажирів в МЕТ.
23.
     
Разом        
Теми та окремі питання, які пропонуються для повністю самостійного або поглибленого вивчення 1. Техногенна небезпека на підприємствах ЖКГ.. 2. Електромагнітна небезпека в офісних та виробничих приміщеннях. ЖКГ. 3. Пожежна безпека на підприємствах ЖКГ. 4. Засоби та методи пожежогасіння. 5. Технічні заходи та пристрої з безпеки праці при користуванні електроустаткуванням та електроприладами. 6. Сучасні види захисту від електромагнітного випромнювання. 7. Пожежна профілактика в ЖКГ. 8. Опосвідчення стану безпеки електроустановок. 9. Електротравматизм у галузі – стан і причини. 10. Організація навчання працівників правилам безпеки праці. 11. Характеристики шуму та вібрацій при експлуатації устаткування. 12. Методи та засоби захисту від шуму та вібрацій на підприємствах ЖКГ. 13. Сучасні прилади для визначення характеристик шуму та вібрацій.      
Разом        

Данная страница нарушает авторские права?

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.