Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок собівартості перевезень
На автотранспортних автобусних підприємствах за калькуляційну одиницю приймається 10 паскм.

 

Всі результати, одержані раніше, зводимо в таблицю 5.1.

 

Таблиця 5.1 - Калькуляція собівартості перевезень.

Статті витрат Річні витрати, грн. Витрати на 10 пас.км, коп. Структура собівартості, %
1.Фонд оплати праці разом з нарахуваннями на соціальне, пенсійне забезпечення 32,81 27,72
2. Паливно-мастильні матеріали 43,33 38,61
3. Витрати на шини 1,93 1,63
4. Витрати на ТО і ПР 2,74 2,33
5.Амортизаційні відрахування рухомого складу 22,08 18,66
6. Загальновиробничі витрати   1,54 1.96
7.Адміністративні витрати 13,92 9,09
Всього 148,35

 

 

Розрахунки собівартості перевезень на автотранспортних підприємствах показують, що фонд заробітної плати всіх працюючих на АТП приблизно рівний 20-25% від собівартості перевезень. Тому, за укрупненими розрахунками, приймаємо ФОП рівний 25% від собівартості, який можна визначити по залежності

S=0,25S+ 0,376∙0,25S+Σ 5статей+0,1(0,25S+ 0,3862∙0,25S + Σ 5статей),

де Σ 5статей – сума п‘яти відомих статей в собівартості;

S=1,777 Σ 5статей.

Доходи підприємства розраховуються як добуток ціни за перевезення на транспортну роботу

Д=τ·Рпаскм,

де τ – ціна за перевезення

τ = τ '+П+ПДВ,

де τ ' = S/ Рпаскм – це вартість перевезень, визначена через собівартість,

П – прибуток (15-20% від собівартості);

ПДВ – податок на додану вартість (20%).

τ =( τ '+0,20 τ ')·1,2

Приймаємо τ=0,6 грн (середнє значення для АТП м.Луцька).

Д=0,6∙83802040=50281224 грн.

Прибуток підприємства:

П=Д-В-ПДВ-0,02(Д-ПДВ)

П=50281224-(9918238+60422)-0,1667∙50281224-0,02∙0,8∙50281224=1456717 грн.

При цьому рентабельність перевезень складе:

R=(П/S)·100

 

R =(1456717/9918238) ·100=15 %

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал