Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок ефективності проекту
Ефективність капітальних вкладень:

 

де К - капітальні вкладення в АТП, приймаємо їх рівними вартості основних фондів, збільшеній на 10% (проектно-пошукові роботи, підготовка кадрів, утриман-ня дирекції підприємства і інше);

Строк окупності:

років.

Загальна рентабельність:

 

%

 

де Фобн - нормативні оборотні фонди (вартість складає 5% від вартості основних фондів)

Фондовіддача основних фондів:

 

грн.

 

Фондоозброєність праці:

 

грн./чол.

 

Продуктивність праці водіїв АТП:

 

паскм./чол.

 

Продуктивність праці працюючих на АТП:

 

грн./чол.

 

Всі розраховані величини заносимо в таблицю 5.2

 

Таблиця 5.2 - Техніко-економічні показники роботи АТП

Назва показника Одиниця виміру Значення показника  
 
Загальний обсяг перевезень   пас.    
Загальна транспортна робота   паскм  
Доходи   грн.  
Витрати   грн.  
Прибуток   грн.  
Вартість основних фондів   грн.  
Продуктивність праці водіїв   паскм/чол.  
Продуктивність праці працюючих   грн/чол.  
Загальна рентабельність   %  
Рентабельність перевезень   %  
Фондовіддача основних фондів   грн/грн. 1,54  
Фондоозброєність праці   грн/чол.  
Ефективність капітальних вкладень   - 0,19  
Строк окупності капітальних вкладень   роки 5,3  

 

Спроектоване АТП буде мати економічну ефективність 0,19, що є хорошим показником, так як середнє значення по галузі складає 0,16. це дасть можливість зменшити ціну на перевезення і, з часом, по мірі старіння рухомого складу, підняти рентабельність підприємства.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал