Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1.1. Інфраструктура товарного ринку (ІСТР): сутність, склад, проблеми розвитку

Пояснювальна записка

У сучасній економічній ситуації особлива роль відводиться товарному ринку. Функціонуюча система товарного ринку володіє власною інфраструктурою, яка забезпечує взаємодію всіх ланок у процесі руху товарів, що є обов’язковим компонентом ринкової економіки.

Інфраструктура товарного ринку є сукупністю організаційно-правових форм, що опосередковують рух матеріальних ресурсів і ділових відносин і пов’язують ці відносини в єдине ціле. Елементи інфраструктури товарного ринку являються об’єктивною необхідністю ринкових відносин, значення яких зростає в міру розвитку і вдосконалення цих відносин.

Інфраструктура товарного ринку сприяє взаємодії між виробниками і споживачами, попитом і пропозицією. Від того наскільки чітким є цей механізм, значною мірою залежить ефективність функціонування всієї економіки країни.

Мета дисципліни «Інфраструктура торгово-посередницької діяльності» - формування знань щодо організації та функціонування інфраструктури товарного ринку та особливостей торгово-посередницької діяльності у майбутніх випускників спеціальності 5.050113 «Комерційна діяльність». Програмою передбачені практичне та семінарські заняття під час яких студенти закріплюють теоретичні основи вивченого матеріалу.

Завданням дисципліни є вивчення основних форм і суб’єктів торговельної діяльності, різновидів торговельних підприємств, особливостей функціонування об’єктів інфраструктури товарного ринку.

Предметом дисципліни є торгово-посередницька діяльність.

Підсумком вивчення є диференційований залік за матеріалами курсу.


ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ

Вступ. Сутнісна характеристика товарного ринку

Предмет і завдання курсу «Інфраструктура торгово-посередницької діяльності» (ІСТПД) як економічної науки, його зв’язок з іншими дисциплінами. Значення предмету в підготовці майбутніх випускників спеціальності 5.050113 «Комерційна діяльність».

Поняття, економічний зміст і класифікація ринків. Особливості товарного ринку. Форми і методи регулювання товарного ринку.

Повинні знати: умови існування ринку, класифікаційні ознаки ринків, особливості товарного ринку, типи ринкової структури в залежності від умов, в яких протікає конкуренція, методи регулювання товарного ринку.

Повинні вміти: класифікувати ринки за їх ознаками, визначати поняття товарного ринку

 

Розділ І. ІТР: поняття та основні елементи

Тема 1.1. Інфраструктура товарного ринку (ІСТР): сутність, склад, проблеми розвитку

Суть, склад ІСТР, історія становлення, характеристика основних елементів, їх функції, роль у розвитку економіки в цілому та торгово-посередницької діяльності зокрема; взаємозв’язок елементів ІСТР в умовах діяльності економіки, проблеми розвитку.

Повинні знати: сутність інфраструктури товарного ринку, роль її основних елементів в торгово-посередницькій діяльності.

Повинні вміти: характеризувати основні елементи ІСТР, орієнтуватись в проблемах розвитку

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сравнительная оценка уровня концентрации миллиардерами богатства | 

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал