Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Земельна рента, її сутність, основні форми та механізм. Ціноутворення на ринку землі
Рента — це передача частини доходу землеробом власнику землі за використання його земельної ділянки.

Диференційна рента. Причина: Монополія на землю як об'єкт господарювання.

Умови формування: Обмеженість земельних ресурсів; відмінності в природній родючості ґрунтів і неоднакове місцерозташування земельних ділянок; особливості дії законів вартості і ціноутворення в сільському господарстві

Джерело: Надлишок додаткового продукту, що утворюється на кращих природних земельних ділянках або в результаті продуктивніших додаткових капіталовкладень у землю

Форми вилучення: Орендна плата, рентні платежі, плата за землю, зональні ціни.

Диференційна рента І — це додатковий чистий дохід, одержуваний у результаті продуктивнішої праці на кращих за природною родючістю і місцезнаходженням землях.

Диференційна рента II виникає в результаті штучного підвищення продуктивності землі завдяки використанню ефективніших засобів виробництва, тобто за рахунок додаткових вкладень капіталу в землю.

Абсолютна земельна рента: Причина: Монополія приватної власності на землю.

Умови формування: Відсутність вільного переливу капіталу.

Джерело: Надлишок прибутку над середнім прибутком.

Форми вилучення: Орендна плата, податок на землю.

Монопольна рента: Причина: Монополія на землю, розташовану у виняткових природних умовах.

Умови формування: Монопольні ціни.

Джерело: Частина прибутку, створена в інших галузях, що її отримує землевласник через перерозподіл.

Форми вилучення: Вища орендна плата, земельний податок.

Ціна землі — це дисконтований потік її доходу (ренти). Дисконтування — це метод визначення поточної вартості (ціни) будь-якого капітального ресурсу (в тому числі й землі) з урахуванням надання ним майбутнього прибутку при існуючій ставці банківського відсотка. Інакше кажучи, дисконтування дозволяє визначити, яку ціну необхідно заплатити за капітальний ресурс (землю) сьогодні, щоб від його використання через визначений час отримати бажаний результат. Ціна землі прямо пропорційна величині ренти і обернено пропорційна ставці позичкового відсотка. Землевласник, продаючи землю, бажає отримати таку суму грошей, поклавши яку на рахунок у банк, він щорічно буде отримувати в формі процента на депозити не меншу суму, ніж він отримував у формі ренти.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал