Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стратегічні пріоритети ринкової трансформації економіки України.
Об'єктивна необхідність ринкової трансформації економіки України зумовлена вичерпанням екстенсивних факторів економічного зростання, соціально-економічною неефективністю, негнучкістю та низькою адаптивністю командно-адміністративної системи до умов науково-технічного прогресу та постіндустріальних перетворень. Трансформаційний характер економіки України пов'язаний з такими перехідними процесами:

— суверенізацією національного господарського комплексу;

— лібералізацією та демократизацією економічного життя;

— плюралізацією форм власності та господарювання;

— структурною постіндустріальною перебудовою;

— започаткуванням інноваційного типу суспільного відтворення;

— гуманізацією та соціалізацією економічних процесів;

— радикальною зміною функцій та ролі держави;

— становленням громадянського суспільства з розвиненими демократичними інститутами;

— гармонійним включенням до глобального соціально-економічного середовища.

Загальний стратегічний вектор розвитку України — розбудова змішаної соціально орієнтованої економіки пост-індустріального типу.

— орієнтація соціальної стратегії на примноження людського капіталу шляхом розвитку науки, освіти, культури та охорони здоров'я;

— загальнодержавна переорієнтація на науково-технологічний варіант економічного зростання, формування національної інноваційної системи, підвищення наукоміст-кості ВВП;

— підвищення доходів, заробітної плати на основі зростання продуктивності праці;

— переорієнтація соціальної політики на страхові засади фінансування та підвищення ефективності прямого витрачання бюджетних коштів на соціальні проблеми;

— побудова конкурентоспроможної економіки на основі розвитку інвестиційної інноваційної діяльності;

— забезпечення цінової стабільності, опанування сучасними бюджетними і податковими стимулами розвитку;

— забезпечення оптимального співвідношення форм власності та господарювання, підвищення ефективності управління корпоративним та державним секторами економіки;

— сприяння процесам становлення потужного національного капіталу як основи національної макроеконо-мічної стабільності та конкурентоспроможності;

— детінізація економіки, легалізація тіньових доходів та капіталів;

— активізація регіонального розвитку, подолання депре-сивності окремих територій, об'єднання зусиль місцевого бізнесу, громадськості, самоврядування та державиmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал