Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пропоновані теми дебатів
1-й варіант

а) в новому Кодексі про адміністративні правопорушення слід передбачити відповідальність і фізичних, і юридичних осіб;

б) в новому Кодексі про адміністративні правопорушення слід передбачити відповідальність лише фізичних осіб.

 

2-й варіант

а) вік притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення деяких адміністративних правопорушень повинен бути знижений з 16 до 14 років так як це характерно для кримінальної відповідальності;

б) вік притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення будь-якого адміністративного проступку повинен залишатися незмінним і надалі.

 

3-й варіант

а) притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовців і призваних на збори військовозобов'язаних, а також осіб рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ, а також застосування до них адміністративних стягнень повинно здійснюватися на загальних підставах;

б) притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовців і призваних на збори військовозобов'язаних, а також осіб рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ, а також застосування до них адміністративних стягнень повинно здійснюватися і надалі у порядку встановленим чинним законодавством.

 

4-й варіант

а) ст. 15 КУпАП доцільно доповнити положенням про те, що за вчинення прокурором адміністративного правопорушення до нього можуть бути застосовані лише такі види адміністративних стягнень як попередження та штраф;

б) ст. 15 КУпАП варто залишити у чинній редакції, положення якої передбачають, що за вчинення, у тому числі, прокурором адміністративного правопорушення, до нього не можуть бути застосовані лише такі види адміністративних стягнень як громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт;

 

Список рекомендованої літератури до семінарського заняття

1. Багаденко І. П. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. П. Багаденко. – К., 2011. – 19 с.

2. Галунько В. М. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Галунько. – К., 2011. – 20 с.

3. Горбач О. В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх: навч. посібник / О. В. Горбач. – Львів, 2009. – 144 с.

4. Забезпечення прав юридичних осіб в адміністративних правопорушеннях: Монографія. / Т. О. Коломоєць, В. Г. Лукашевич, Ю.А. Дорохіна. – К.: Істина, 2011. – 176 с.

5. Заброда Д. Г. Корупційні адміністративні правопорушення: характеристика та протидія: Монографія. / Д. Г. Заброда, Є. М. Іщук. – Дніпропетровськ: Дніпр-кий університет внутрішніх справ, 2010. – 164 с.6. Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб. – К.: Знання, 2007. – 223 с.

7. Мота А.Ф. Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством України: [монографія] / А. Ф. Мота. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім.Б.Хмельницького, 2006. – 184 с.

8. Подлінєв С. Д. Адміністративна відповідальність в Україні: Курс лекцій / С. Д. Подлінєв. – О. : Юридична література, 2008. – 648 c.

9. Слубський І. Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. Й. Слубський. – К., 2008. – 198 с.

10. Стукаленко В. А. Адміністративна відповідальність посадових осіб за порушення виборчого законодавства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. А. Стукаленко. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

11. Христинченко Н.П. Застосування адміністративної відповідальності до посадових осіб / Н. П. Христинченко // Форум права. – №2. – 2011. – С. 933-938.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал