Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пропоновані теми дебатів. а) заходи адміністративно-правового забезпечення є самостійним видом заходів адміністративного примусу;
1-й варіант

а) заходи адміністративно-правового забезпечення є самостійним видом заходів адміністративного примусу;

б) заходи адміністративно-правового забезпечення є підвидом заходів адміністративного припинення.

 

2-й варіант

а) новий Кодекс про адміністративні правопорушення повинен містити як матеріальні норми, так і процесуальні норми адміністративної відповідальності;

б) новий Кодекс про адміністративні правопорушення повинен містити лише матеріальні норми адміністративної відповідальності, а процесуальні норми адміністративної відповідальності слід кодифікувати окремо.

 

3-й варіант

а) обґрунтування законодавчо встановленої можливості збільшення строків адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, винятковими випадками та особливими потребами обмежує конституцийне право особи на свободу та особисту недорканість;

б) обґрунтування законодавчо встановленої можливості збільшення строків адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, винятковими випадками та особливими потребами не обмежує конституцийне право особи на свободу та особисту недорканість;

 

4-й варіант

а) норма Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає, що доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк суперечить принципу «правової визначеності»;

б) норма Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає, що доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк не суперечить принципу «правової визначеності»;

Список рекомендованої літератури до семінарського заняття

 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник У 2 т.- Т. 2: Особлива частина/ [ред. кол.: В. Б. Авер’янов (голова) та ін.]. – K.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2009 - 600 с.

2. Дубровский Д. С. Меры административного пресечения, ограни-чивающие свободу личности / Д. С. Дубровский. – М.: РАП, 2009 – 150 с.

3. Картузова І. О. Адміністративно-процедурне право: Навч.-метод. посібник /І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. – О.: Юридична література, 2008 – 288 с.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР УРСР. - 1984. - № 51. – ст.1122

5. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / О. І. Миколенко. – X.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с.

6. Миколенко О. І. Теорія адіміністративного процедурного права: Монографія / О. І. Миколенко. – X.: Бурун Книга, 2010. – 336 с.

7. Муза О. В. Адміністративна юстиція в Україні: стан та перспективи розвитку: Монографія / О. В. Муза; [за заг. ред. Н. Р. Нижник]. – К.: Четверта хвиля, 2011 - 136 с.8. Ониськів М.М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні: Монографія / М.М. Ониськів. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2010. – 196 с.

9. Правозахисна діяльність прокурора у сфері адміністративної відповідальності: Наук.-практ. посібник / Ю. М. Дьомін, І. М. Козьяков, О. В. Драган; за заг. ред. В. А. Занфірова. – К.: Істина, 2012. ‑208 с.

10. Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби: Наказ Державтоінспекції МВС від 27.03.2009 р. № 111 // ОВУ. – 2009. - № 51. – Ст. 1777.

11. Про затвердження Інструкції про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт: наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.02.2009 р. №35 // ОВУ. – 2009. - № 25. – Ст. 845.

12. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. - № 1103. // ОВУ. – 2008. - № 98. – Ст. 3241.

13. Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. № 1086 // ОВУ. – 2008. - № 98. – Ст. 3224.

14. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. № 1102 // ОВУ. – 2008. - № 98. – Ст. 3240.

15. Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань: Наказ МВС України від 28.04.2009 р. - № 181// ОВУ. – 2009. - № 66. – Ст. 2303.

16. Радзівон С. М. Адміністративне і судове оскарження незаконних дій посадових осіб органів міліції / С. М. Радзівон // Право та управління. – №1. – 2012. – С.426-435.

17. Рапацька Л.П. Провадження у справах про адміністративні правопорушення / Л.П. Рапацька / Кримський юридичний вісник. – Випуск №1 (8). Частина ІІ. – 2010. – С. 192-194.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал