Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Семінарське заняття № 3. Теми семінарських занять з дисципліни


Теми семінарських занять з дисципліни

«Технології професійного спілкування»

Семінарське заняття 1.

Тема: Стратегії, тактики, види і форми спілкування

Питання для поглибленого опрацювання

 1. Характеристика функцій соціально-педагогічного спілкування.
 2. Класифікація видів спілкування.
 3. Переконання і навіювання у процесі спілкування.
 4. Тактики і стратегії спілкування.
 5. Форми спілкування.

Основні питання для обговорення

1. Охарактеризуйте функції соціально-педагогічного спілкування.

2. Назвіть чинники, які сприяють ефективності спілкування.

3. Концепція Томаса – Кілмена щодо поведінки людини в ситуації конфліктного спілкування.

Питання для домашнього письмового опрацювання

 1. На основі функцій соціально-педагогічного спілкування розробіть сукупність комунікативних умінь соціального педагога, що забезпечують їх реалізацію.

 

Назви професійних функцій соціального педагога Комунікативні уміння, необхідні для реалізації цих функцій
   
   

 

 1. Спілкуючись, співрозмовники іноді не можуть дійти спільної думки щодо предмета спілкування. Визначать імовірні причини, які можуть ускладнювати процес взаєморозуміння?

 

Питання для роздумів

 1. Потреба у спілкуванні: вроджена чи набута?
 2. Чи належить спілкування до найбільш реальних сфер соцілізації особистості.
 3. Чим зумовлені помилки, що виникають у процесі обміну інформації?
 4. Чи збільшується з часом задоволеність людини спілкуванням?

 

Семінарське заняття № 2

Тема: Особливості ділового спілкування у соціально-педагогічній сфері

Питання для поглибленого опрацювання

1. Культура ділового спілкування.

2. Колективне обговорення ділових проблем.

3. Секрети успішного виступу.

4. Підготовка та проведення ділової бесіди.

5. Тактика і техніка переконання.

Основні питання для обговорення

1. Ділова бесіда як форма спілкування.

2. Організація та проведення нарад, зборів.

3. Особливості публічного виступу. Контакт із аудиторією. Самоконтроль і саморегуляція в процесі публічного виступу.

4. Принципи ведення суперечки.

 

Питання для домашнього письмового опрацювання

1. Дайте визначення понять “ділове спілкування”, “принципи ділового спілкування.

2. Законспектуйте статтю Харченко Л.П. «Етика ділового спілкування» // Соціальна педагогіка: теорія та практика № 3, 2010. – С. 94-100

3. Окресліть вимоги до процесу переконання.

Питання для роздумів

 1. Які морально-етичні правила забезпечують результативність ділової бесіди соціального педагога?
 2. Охарактеризуйте можливі наслідки порушення соціальним педагогом етико-педагогічних норм ділового спілкування.
 3. Проаналізуйте сильні і слабкі сторони власного уміння спілкуватися.

Семінарське заняття № 3


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.