Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інноваційний менеджмент. Перелік питань та література
1. Суть, мета інноваційного менеджменту

2. Поняття інновацій, їх вплив на економічну систему

3. Інноваційна діяльність як об'єкт інноваційного менеджменту

4. Сутність та зміст інноваційного менеджменту

5. Функції інноваційного менеджменту

6. Менеджери в інноваційній сфері

7. Рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття

8. Різновиди та складові інноваційної діяльності

9. Прикладні науково-дослідні розробки

10. Характеристика інноваційної інфраструктури

11. Державна підтримка інноваційної діяльності

12. Інноваційність розвитку в умовах глобалізації

13. Інноваційний етап розвитку. України у стратегії економічних трансформацій

14. Проблеми інноваційного розвитку в Україні

15. Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст

16. Структура інноваційного процесу

17. Моделі поширення інновацій

18. Причини та джерела інноваційних ідей

19. Чинники успішності та невдач нововведень

20. Організаційні форми інноваційної діяльності

21. Типи організаційних структур управління інноваціями на підприємстві

22. Управління науково-дослідними і конструкторськими роботами

23. Науково-технічне співробітництво

24. Управління інноваційним розвитком організації

25. Функції і роль інноваційних менеджерів

26. Аналіз інноваційних можливостей організації

27. Мотивація працівників до інновацій

28. Суть інноваційних проектів і їх зміст

29. Розробка концепції інноваційного проекту

30. Планування інноваційного проекту

31. Організація менеджменту інноваційною програмою

32. Організація контролю і регулювання програми

33. Система планування інновацій, сутність і основні види

34. Класифікація підприємств щодо ставлення до інновацій

35. Захист інтелектуальної власності

36. Управління інноваційним проектом

37. Етапи підготовки та реалізації проекту

38. Управління персоналом у процесі реалізації інноваційного проекту

39. Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту

40. Інформаційне та інвестиційне забезпечення

41. Управління підтримкою і вдосконаленням конкурентних переваг

42. Управління конкурентоспроможністю і якістю нової продукції

43. Управління ризиками в інноваційній діяльності

44. Основи теорії управління ризиками

45. Класифікація ризиків

46. Принципи управління інноваційним ризиком

47. Методи управління ризиками

48. Оцінка ефективності інноваційної діяльності

49. Ефективність інноваційної діяльності

50. Обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту

51. Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту

52. Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія зприродним і соціальним середовищем53. Сутність проблеми оцінки ефективності інновацій

54. Види ефективності (ефектів)

55. Методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності

56. Суть інноваційних проектів і їх зміст

57. Розробка концепції інноваційного проекту

58. Планування інноваційного проекту

59. Організація менеджменту інноваційною програмою

60. Організація контролю і регулювання програми

 

Перелік основної літератури:

1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов.: Питер, 2001.

2. Василенко В.О. , Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний

посібник. За редакцією В.О. Василенко. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005

3. Власова А. М., Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент. —К.:КНЕУ, 1997.

4. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. Л. Н. Оголевой. М.: ИНФРА, 2001.

5. Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. С. Д. Ильенково — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

6. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним ризиком: проблеми, концепції,методи: Навчальний посібник. - Суми: ВТД “Універсальна книга”, 2003

7. Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

8. Круглова Н. Ю. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е изд., доп. — М.: РДЛ, 2001.

9. Мокій А.І., Полякова Ю.В.. Осідач О.П. Бабець І.Г. Міжнародний інноваційний менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу. – Львів: видавництва ЛКА, 2004

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал