Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інвестиційний менеджмент. Перелік питань та література
1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності

2. Структура інвестиційного процесу

3. Джерела інвестування

4. Основні етапи інвестування

5. Різниця між інвестиціями та спекуляцією

6. Типи інвесторів в умовах ризику

7. Фактор ризику в інвестиційних операціях

8. Модель прийняття рішень в умовах ризику

9. Інвестиційний ринок та його інфраструктура

10. Важелі інвестиційної діяльності Функції управління інвестиційною діяльністю

11. Інвестиційна привабливість

12. Структура фінансового аналізу підприємства

13. Держава як суб`єкт інвестиційної діяльності та її інститути

14. Регулювання інвестиційної діяльності державними органами

15. Активізація інвестиційної діяльності в умовах приватизації

16. Основні стадії інвестиційного процесу

17. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу

18. Види угод, які регулюють інвестиційний процес

19. Планування та контроль інвестицій

20. Основні напрями інвестиційної стратегії

21. Необхідність зміни інвестиційної стратегії в Україні

22. Поняття концепції вартості грошей у часі

23. Вплив зміни часу на результати інвестування

24. Поняття теперішньої та майбутньої вартості грошей в процесі вкладення коштів

25. Процеси нарощування та дисконтування вартості грошей

26. Поняття ануїтету як окремих видів грошових потоків, які оцінюються у часі та здійснюються послідовно через рівні відрізки часу та в рівних розмірах

27. Поняття грошового потоку та критерії класифікації цих потоків

28. Характеристика основних видів грошових потоків

29. Взаємозв'язок між окремими видами грошових потоків

30. Визначення впливу інфляції на кінцеві результати інвестування

31. Поняття номінальної та реальної суми грошових коштів

32. Визначення випадків, в яких враховується та оцінюється інфляція

33. Визначення темпу та індексу інфляції в економіці за відповідний період та врахування їх при коригуванні вартості грошей у часі

34. Поняття „інфляційної премії”

35. Способи і методи вибору інвестиційних рішень в умовах ризику

36. Формування фінансових ресурсів і джерела їх утворення на підприємстві

37. Методи оцінювання вартості акцій і боргу

38. Боргові фінансові ресурси підприємства

39. Управління портфелем цінних паперів на підприємстві

40. Розподіл прибутку підприємства на реінвестування розвитку виробництва і дивіденди

41. Загальна сутність та призначення аналізу беззбитковості

42. Класифікація витрат

43. Розрахунок крапки беззбитковості

44. Графічне уявлення аналізу беззбитковості

45. Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку

46. Аналіз беззбитковості для багато номенклатурної продукції47. Послідовність розробки інвестиційного бізнес-плану

48. Джерела інформації для складання бізнес-плану

49. Методи оцінювання ефективності інвестиційного проекту

50. Методи аналізу ринку і конкурентного середовища Методи розрахунку потреб ресурсів

51. Організація реалізації інвестиційного проекту

52. Інвестиційні ризики та форми їх страхування

53. Стратегія фінансування інвестиційного проекту

54. Прогнозування прибутку від реалізації інвестиційного проекту

55. Традиційна схема розрахунку показників ефективності проектів

56. Схема власного капіталу

57. Комплексний приклад оцінки ефективності інвестиційного проекту будівництва хімічного заводу

58. Принципи та послідовність формування інвестиційного портфелю

59. Особливості формування та оцінки портфелю реальних інвестиційних проектів

60. Особливості формування і оцінки портфелю фінансових інвестицій


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал