Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ерітінділердегі қышқыл-негіздік тепе-теңдік, Бренстед-Лоури теориясы. Судың иондық көбейтіндісі және сутектік көрсеткіші


Электролиттік диссоцияция теор б – ша ерітінділер екі түрде бөлінеді

1.Күшті негіздер, күшті қышқылдар

2.Әлсіз негіз, әлсіз қышқылдар

Осындай электролиттің күштілігінің PH – на қарай анықтау жолдары әр түрлі.Күшті негіздер және күшті қышқылдар ерітіндіді толық диссоцияуиялатындықтан орта қышқылдылығы тікелей сутек және ОН иондарының конц- на тәуеді.Ал, ерітіндіді әлсіз негіздер мен әлсіз қышқыл толық дис- байтын болса, бұл ерітінділердің диссоц. Константасын пайдалана отырып ортаның рН ын анықтайды.

1923 жылы Бренстед –Лоури сутек иондарының конц –ын есептеуге болатын және барлық орг. Қосылыстарға жарамды орг. Қосылыстар үшін тиімді протолиттік ілімді ұсынды.Ол ілім б- ша реакция нәтижесінде жаңа қышқыл мен жаңа негіз пайда болды НА1 +В = ВН +А. Яғни ,осы протолиттік ілім бойынша ең қажетті компоненттік еріткіш.Ерітіндінің қасиеті бойынша 3 топқа бөлеміз

1.Апротонды

2.Протофилді

3.Амфипротты

Сутек және ОН иондары тепе –теңдік концентрация арқ берілсе Кп =[Н][ОН]- судың иондық көбейтіндісі

Күшті қышқыл және күшті негіз ерітінділерінің рН есептеу

Күшті негіздер және күштк қышқылдар ерітіндіде толық диссоцияциялатындықтан орта қышқылдылығы тікелей сутек және ОН иондарының конц- на тәуеді. Мысалы

1 С(NaOH)= 0.1 моль/л

т/к рН = ?

NaOH = Na + OH

pOH = -lg[OH] = -lg0.1 =1

pH = 14-1=13 коэффициент үнемі ескерілуі керек.

Лсіз қышқыл және әлсіз негіз ерітінділерінің рН есептеу

Ерітіндіде әлсіз негіздер мен әлсіз қышқыл толық дис- байтын болса, бұл ерітінділердің диссоц. Константасын пайдалана отырып ортаның рН ын анықтайды. Мысалы

С (NH4OH)= 0.01 моль/л

K(NH4OH) =1.75 * 10 (-5)дәрежесі

т/к pH =?

NH4OH = NH4 +OH

Kb = [NH4][OH]/[NH4OH] Ерітіндіде қышқылдар мен негіздердің конц төмен болғандықтан NH4 және OH иондары тең болады.

[NH4]= [OH]

Kb = [OH] (2) квадраты /[NH4OH]

[OH] = түбір астында Kb*[NH4Oh]= 1.75*10 (-5) дәрежесі * 10 (-2) дәрежесі = түбір астында 0.175 *10 (-6) дәрежес = 0.42 * 10 (-3) дәрежесpOH — -lg.42 * 10 (-3) дәрежес = -(lg0.42 +lg10 (-3) дәрежес) = -(-0.38 -3 )=3.38

pH = 14-3.4+ 10.6

 

Комплекстүзілу реакцияларының тепе-теңдігі. Тұрақсыздық және тұрақтылық константалар. Комплекстену функциясы. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының тепе-теңдігі. Нернст теңдеуі, тотығу-тотықсыздану потенциалға әртүрлі факторлардың әсері (рН, ерітіндінің иондық күші, комплекстүзілуі және нашар еритін қосылыстың түзілуі). Тотығу-тотықсыздану реакциялардың тепе-теңдік константалары.

Тотығу-тотықсыздану реакциялары (ТТР) — реакцияға қатысушы заттардың құрамындағы элементтердің тотығу дәрежелерінің өзгеруімен жүретін реакциялар.[1]

Асырдың аяғында А.Лавуазье жанудың оттекті теориясын ұсынған кезден бастап тотығу заттардың оттекпен қосылуы, ал тотықсыздану оттекті бөліп алу процестері деп қаралған. 1920 – 1930 ж. химияда электрондық түсініктің қалыптасуына байланысты оттек қа-тыспайтын реакциялардың да Тотығу-тотықсыздану реакциялар болатындығы анықталды. Тотығу-тотықсыздану реакциялар процестері көбінесе электрондық теңдеулермен өрнектеледі. Зарядтардың сақталу заңына қайшы келмес үшін Тотығу-тотықсыздану реакциялар кезінде тотықтырғыштың қосып алған электрондар саны тотықсыздандырғыштың берген электрондар санына тең болуы керек деген жалпы ереже сақталады. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын коэффиценттер қойып теңестірудің екі әдісі бар: электрондық тепе-теңдік және электрон-ион. Электрондық тепе-теңдік әдісі бойынша берілген және қосып алған электрондар саны элементтердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тотығу дәрежесінің негізінде анықталады. Реакция барысында электрондарын беретін атомдар, иондар және молекулалар тотықсыздандырғыш, ал электрондарды қосып алатын бөлшектер тотықтырғыш болып есептеледі.Реакция барысында электрондардың берілуі тотығуға, ал электрондардың қосып алынуы тотықсыздануға жатады. Сол себепті тотығу-тотықсыздану реакцияларының нәтижесінде тотықсыздандырғыш электрондарын беріп, тотығады, ал тотықтырғыш электрондарды қосып алып, тотықсызданады. Тотығу-тотықсыздану реакциялары үшке бөлінеді: молекулааралық, молекулаішілік, диспропорция.

Тотығу-тотықсыздану реакцияларының бағытын болжау үшін, электродтық немесе тотығу-тотықсыздану потенциалының шамасымен сипатталатын, тотығу-тотықсыздану жүйесінің салыстырмалы күшін білу керек.

Тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыш анықтап алу керек. Ол үшін типті тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштың тізімін пайдалану керек.

2) Реакциядан кейін тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыш қандай тотығу дәрежелеріне ие болатынын анықтау керек. Реакцияға неғұрлым күшті тотықтырғыш қатысса, соғұрлым тотықсыздандырғыштың тотығу дәрежесі өседі. Мысалы, H2S әлсіз тотықтырғыштың әсерінен S0(S-2→ S0)-ке айналады, ал күшті тотықтырғыш әсер етсе, H2SO4-ке (S-2→ S+6) айналады.

Осыған ұқсас неғұрлым күшті тотықсыздандырғыш тотықтырғышпен әрекеттесе, соғұрлым тотықтырғыштың тотығу дәрежесі төмендейді.

Мысалы, H2SO4 әлсіз тотықсыздандырғыш әсерінен SO2-ге (S+6→ S+4), ал күшті тотықсыздандырғыш әсерінен H2S-ке (S+6→ S-2) айналады.

3) Берілген ортада (қышқыл, сілтілі және бейтарап) тотыққан және тотықсызданған элементтер қандай қосылыс күйінде болатынын анықтайды. Мысалы, Fe+3 қышқыл ортада Fe(III) тұзы күйінде, ал сілтілі ортада Fe(OH)3 күйінде болады.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал