Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Імітаційна модель оцінки ризику.
Імітаційне моделювання - це метод врахування ризику, суть якого полягає в корегуванні грошових потоків і наступному розрахунку ЧПВ для всіх можливих сценаріїв розвитку інвестиційного проекту: песимістичного, оптимістичного і найбільш імовірного.

Найбільш імовірний – базовий випадок, на основі якого будувалася таблиця грошових потоків та розраховувалися показники інвестиційного аналізу.

Оптимістичнийсценарій відображає уявлення аналітика про те, наскільки поліпшуються умови реалізації про­екту у тому випадку, коли всі обставини будуть більш сприятливими, ніж заплановано; однак усі ці зміни повинні бути реалістичними. Фактично експертна підготовка оптимістичного сценарію проводиться з точки зору найбільш сприятливого оточення проекту під девізом «як поведе себе проект, коли інвестору над­звичайно пощастить».

Песимістичний сценарій показує, наскільки невдалим виявиться проект, якщо умови його реалізації будуть набагато гіршими, ніж передбачається. Реалістичність набору подій базується на інформації, наскільки поганими є справи в про­екті, якщо компанії не повезе. Ці два додаткових сценарії - оптимістичний та песимістичний - повинні бути внутрішньо послідовними.

Алгоритм аналізу:

1. За кожним проектом будують на підставі експертних оцінок три можливі варіанти розвитку: песимістичний, оптимістичний і найбільш імовірний.

2. З кожного варіанта розраховується ЧПВ, тобто отримуємо ЧПВо, ЧПВп, ЧПВн.і.

3. З кожного варіанта розраховується розмах варіації ЧПВ за формулою:

 

(6.2)

 

З двох порівнюваних варіантів більш ризикованим вважається той, у якого розмах ЧПВ більший.

Відповідно до іншого підходу у використанні імітаційної моделі кожному сценарію присвоюється імовірність його здійснення. Для кожного інвестиційного проекту розраховуються імовірнісне значення ЧПВ, зважене за ймовірностями, і середньоквадратичне відхилення.

; (6.3)

. (6.4)

Проект з більшим значенням sЧПВ - стандартного відхилення – вважається більш ризикованим.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал