Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад 4.2
Припустимо, підприємство будувалося впродовж двох років, а потім впродовж чотирьох генерувало позитивні грошові потоки:

 

  Роки
ГП, тис.грн. -500 -700

Визначити ЧПВ, рентабельність, ВНП, термін окупності та дисконтований термін окупності. Альтернативна прибутковість складає 10%. Грошові потоки необхідно приводити до моменту розрахунків ефективності (0й рік).

Розв’язання

1. Розрахунок ЧПВ:

тис.грн.

Ідентичне значення можна було б отримати у табличному розрахунку:

 

  Роки
1. ГП -500 -700
2.ГП10% -454,55 -578,51 450,79 443,96 564,97
3.КГП10% -454,55 -1033,06 -582,27 -138,31 420,69 985,66

 

Як бачимо, значення ЧПВ збігається із підсумковим значенням кумулятивного грошового потоку при тій же ставці дисконтування. Верхній розрахунок проводився за формулою (4.3), а табличний – за формулою (4.1).

 

2. Розрахунок рентабельності:

Скористаємось формулою (4.5):

3. Розрахунок ВНП:

Нагадаємо, що за своєю математичною природою ВНП – це ставка дисконту, при якій ЧПВ дорівнює нулю. Технічно, для знаходження ВНП необхідно методом підбору розв’язати рівняння:

Для спрощення процедури необхідно знайти дві ставки з інтервалом не більше 5%, які б давали значення ЧПВ з різними знаками. Результати проміжних розрахунків зведемо в таблицю:

  Роки
1. ГП -500 -700
2. ГП10% -454,55 -578,51 450,79 443,96 564,97
3. КГП10% -454,55 -1033,06 -582,27 -138,31 420,69 985,66
4. ГП35% -370,37 -384,09 243,90 195,67 200,71 165,21
5. КГП35% -370,37 -754,46 -510,56 -314,89 -114,18 51,03
5. ГП40% -377,14 -357,14 218,66 169,2 167,34 132,81
6. КГП40% -377,14 -714,28 -495,62 -326,42 -159,08 -26,27

 

Як бачимо з таблиці, ЧПВ35%= 51,03 тис.грн., а ЧПВ40%=-26,27 тис.грн. Отже, на інтервалі (35;40) функція ЧПВ (r) змінює знак з + на -. Тепер можна скористатися формулою (4.6):

 

або 38,3%

Розрахунок терміну окупності.

Нагадаємо, що термін окупності належить до групи показників, що не враховують фактор часу. Розрахунок терміну окупності вже наводився у прикладі 4.1. У випадку, коли інвестиції здійснювалися не одномоментно, а у ряд етапів, розрахунки зручно вести у табличному форматі: 

  Роки
1. ГП -500 -700
2. КГП -500 -1200 -600

 

Інвестиції повертаються протягом четвертого року. Оскільки 600 тис.грн. залишаються непокритими на початок четвертого року, а впродовж четвертого року очікується отримання 650 тис.грн., то непокриті інвестиції будуть відшкодовані за термін місяців четвертого року. Тож термін окупності проекту становить 3 роки 11 місяців. Підкреслимо, що це термін окупності у широкому розумінні, тобто із врахуванням будівельної фази. Для отримання «чистого» терміну окупності, тобто у вузькому розумінні, від отриманого значення необхідно відняти 2 роки (термін будівництва).

 

За аналогічною схемою знаходимо дисконтований термін окупності:

 

  Роки
1. ГП -500 -700
2. ГП10% -454,55 -578,51 450,79 443,96 564,97
3. КГП10% -454,55 -1033,06 -582,27 -138,31 420,69 985,66

 

DPP= 4 роки 3 місяці.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал