Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теоретичні відомості. В JavaScript дозволено використовувати деякі заздалегідь визначені об’єкти


В JavaScript дозволено використовувати деякі заздалегідь визначені об’єкти. Прикладами таких об’єктів можуть бути Date, Array або Math. Об’єкт Date дозволяє працювати як з поточним часом, так і з датою. Це необхідно, наприклад, для того щоб відобразити на поточному html документі час та дату. Для створення об’єкта потрібно використати оператор new:

today = new Date()

У даному випадку створюється новий об’єкт Date, з іменем today. Якщо при створенні даного об’єкта ви не вказали час та дату, то вона буде встановлена у значення поточної. Після виконання команди today = new Date() об’єкт today буде містити дату та час у який дана команда була виконана. Обьект Date() має декілька методів, що можуть застосовуватись для об’єкту today. Наприклад це методи – getHours(), setHours(), getMinutes(), setMinutes(), getMonth(), setMonth() тощо. Щоб зафіксувати будь-ку іншу дату та час ми можемо скористатись зміненим конструктором:

today = new Date(1997, 0, 1, 17, 35, 23)

При цьому буде створений об’єкт, у якому буде зафіксоване перше січня 1997 року 17: 35 і 23 секунди. Тобто ви встановлюєте дату та час за наступним шаблоном:

Date(year, month, day, hours, minutes, seconds)

Завдання: Засобами JavaScript створити годиник або календар (див. індивідуальний варіант) у форматі згідно номеру за списком:

 

№ п/п Формат № п/п Формат
  day: moun: year   year: moun: day: hour: min: sec
  hour/min/sec   year-moun-day
  year#moun#day-hour#min#sec   hour/min/sec+year*moun*day
  year: moun: day   min: sec: hour
  hour$min$sec-year$moun$day   year%moun%day
  day#moun#year   hour: min: sec-year: moun: day
  sec/min/hour/min/sec   day/moun/year
  hour%min%sec   year-moun-day-hour-min-sec
  hour: min: sec   year#moun#day
  min/sec/hour   year-moun-day$hour-min-sec
  min%sec%hour   hour-min-sec
  day-moun-year   sec*min*hour*min*sec
  day%moun%year   year/moun/day
  min-sec-hour   year+moun+day-hour+min+sec

 

Приклад:

< html>

< head>

< script Language=" JavaScript" >

var timeStr, dateStr;

function clock() {

now= new Date();

hours= now.getHours();

minutes= now.getMinutes();

seconds= now.getSeconds();

timeStr= " " + hours;

timeStr+= ((minutes < 10)? ": 0": ": ") + minutes;

timeStr+= ((seconds < 10)? ": 0": ": ") + seconds;

document.clock.time.value = timeStr;

date= now.getDate();

month= now.getMonth()+1;

year= now.getYear();

dateStr= " " + month;

dateStr+= ((date < 10)? " /0": " /") + date;

dateStr+= " /" + year;

document.clock.date.value = dateStr;

Timer= setTimeout(" clock()", 1000);

}

< /script>

< /head>

< body onLoad=" clock()" >

< form name=" clock" >

Время:

< input type=" text" name=" time" size=" 8" value=" " > < br>

Дата:

< input type=" text" name=" date" size=" 8" value=" " >

< /form>

< /body>

< /html>

Результати виконання:


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.