Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 10
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ103

Вступ до теми. Інтегральна структура психологічної служби організації. Складові ланки психологічної служби: їх завдання, функції, кадри, підпорядкування, взаємодія з іншими підрозділами.

10.1. Вступ до теми

Існування психологічної служби в будь-якій великій організації є проблемою необхідності, а не розкоші хоча б з такої причини: напев­не, ніхто не заперечить, що для того, щоб вам піддавався матеріал металу, потрібно знати його властивості, а для того, щоб виростити тварин на фермі, треба знати природний цикл їх розвитку, фізіологічні потреби, умови існування, інстинкти, поведінку тощо.

А щоб керувати людьми, хіба не потрібно знати психологію люди­ни? А це, звісно, в компетенції фахівців-психологів, які «озброєні» на­уковими знаннями і повинні допомагати керівникам у їхній роботі.

За колишнього стану суспільства розвиткові психологічних служб на виробництві чи в організаціях сприяли мало, а якщо десь вони існували, то були «кишеньковими», тобто реально не впливали на стан справ, а були «рупором» номенклатурного керівництва. Йдеть­ся насамперед про ті психологічні дослідження, які могли якимось чином вплинути на формування світогляду чи «сіяти смуту» в душі людей (щодо розстановки кадрів, соціально-побутових умов різних категорій працівників, дотримання соціальної справедливості, сти­мулювання праці тощо).

Що ж стосується профдобору, плинності кадрів, релаксації пра­цівників із тяжкими умовами праці, безпеки машин та обладнання, наукової організації праці, психологічної сумісності та адаптації кос­монавтів, то такі роботи більшою чи меншою мірою здійснювалися. (Тут ми маємо на увазі дослідження у формі діяльності психологіч­них служб на місцях, а не наукові дослідження взагалі.)

5 Розроблено нами. - Авт.


Але якщо в минулому в розвитку психологічних служб (ПС) існу­вали ідеологічні перешкоди, то в наш час ці обмеження є суто еконо­мічними - ПС повинна себе окупати! Ця окупність може бути як пря­мою(наприклад, економічний ефект від зниження кількості нещас­них випадків), так і опосередкованою(як, наприклад, від наявності телефону чи радіоточки). У другому випадку ефективність діяльності ПС вимірюється ефективністю діяльності всієї організації.

Структура психологічної служби розробляється залежно від функцій організації, її побудови, кінцевих продуктів діяльності.

Психологічна служба не тільки «тримає в полі зору» психологічні аспекти діяльності впродовж виробничого циклу, а й екстраполює їх на побут і соціальну сферу персоналу. Поняття організації в даному разі витлумачується в широкому (універсальному) розумінні - це підприємство, установа, науково-дослідний інститут, заклад освіти, фірма, мале підприємство тощо.

Для кожного типу організації потрібна своя психологічна служба, яка «супроводить» цикл діяльності і людський чинник, притаманний саме цій організації. Тому ПС заводу, установи чи торговельного закла­ду будуть різними за структурою, хоча й матимуть багато спільного.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал