Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь. 1. Яке з визначень точніше передає сутність власності в економічному розумінні:
1. Яке з визначень точніше передає сутність власності в економічному розумінні:

а) загальна умова виробництва, вияв волі певного класу і правове оформлення цієї волі;

б) відносини між людьми з приводу привласнення засобів виробництва, робочої сили, предметів споживання;

в) відносини між людьми з приводу володіння, користування, розпорядження;

г) відносини між людьми з приводу володіння, користування, розпорядження, відчуження, управління.

2. Значення власності для економіки полягає в тому, що вона забезпечує:

а) взаємодію між економікою та юриспруденцією;

б) суспільний спосіб поєднання робочої сили із засобами виробництва;

в) приблизно рівний розподіл національного доходу серед домогосподарств;

г) неухильне економічне зростання.

3. Законодавство України передбачає існування на території нашої держави таких форм власності:

а) тільки державної; в) приватної, державної, комунальної;

б) приватної і державної; г) приватної, державної, колективної.

4. Який спосіб закріплення прав власності за суб’єктами можна вважати в сучасних умовах основним?

а) силу; в) релігійні установки;

б) звичаї, традиції; г) юридичні норми.

5. Об’єктами власності в Україні є:

а) засоби виробництва, будинки, споруди, робоча сила;

б) земля, ліси, водні об’єкти, гроші;

в) культурні, історичні цінності, інтелектуальна власність, цінні папери;

г) всі відповіді вірні.

6. Чітке визначення прав власності важливе тому, що воно сприяє:

а) інвестуванню та економічному зростанню;

б) обміну;

в) розповсюдженню літературних та музичних творів;

г) всі відповіді вірні.

7. Процес привласнення корисного ефекту від споживання блага відображає категорія:

а) користування; б) володіння;

в) управління; г) розпорядження.

8. Людина, яка взяла автомобіль напрокат, є:

а) користувачем; в) володарем;

б) розпорядником; г) правильно вказане в п. а, в.

9. Приватизація – це:

а) перехід об’єкта у власність місцевих органів влади;

б) передача майна в оренду з правом наступного викупу;

в) відчуження державної власності на користь приватних осіб;

г) розподіл частини державної власності серед юридичних осіб.

10. Оренда підприємства обов’язково спричиняє:

а) зміну його власника; в) зміни в технології виробництва;

б) зміну користувача; г) правильно вказане в п. а, б, в.

Вправа 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Радянська економіка була заснована на різноманітті форм власності.

2. Відносини власності включають користування, розпорядження, володіння, відчуження й привласнення.

3. Власність в економічному змісті – це об'єкти, що перебувають у повному розпорядженні суб'єкта.4. В сучасних умовах основним способом закріплення прав власності за суб'єктами можна вважати юридичні норми.

5. Відмінною рисою адміністративно-командної економіки є наявність ринкового механізму.

Вправа 3. Виконайте завдання

1.Чи можна стверджувати, що для споживачів країн соціалістичного табору, де панувала державна власність, була характерна менш раціональна поведінка, ніж для споживачів розвинутих країн? Від яких факторів залежить ступінь раціональності поведінки споживача?

2. Дослідить процес приватизації в Україні та в європейських країнах. Чи досягла приватизація в Україні своєї основною мети? Докажіть використовуючи приклади.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал