Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь
1. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

а) традиційну, ринкову, адміністративно-командну економіку;

б) натуральне господарство, товарне господарство, планову економіку;

в) товарне виробництво, змішану економіку, ринкову економіку;

г) традиційну, змішану, ринкову економіку.

2. Економічна система:

а) потребує поєднання індивідуальних ринків, пов’язаних один із одним;

б) представляє собою конкретну систему інституціональних установок та координаційних механізмів, які використовуються при вирішенні проблеми економічного використання ресурсів;

в) потребує наявності якої-небудь центральної влади, наприклад, державної, яка координує всю економічну систему;

г) представляє собою план чи схему, яка дозволяє фірмі одержувати гроші за рахунок якоїсь іншої фірми.

3. Критеріями розмежування типів економічних систем є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) тип координації та управління економічними діями суб’єктів;

в) форма власності на ресурси;

г) вірні відповіді б, в.

4. Відмінною особливістю адміністративно-командної економіки є:

а) поєднання ринкового механізму з державними методами регулювання;

б) централізоване директивне планування виробництва і розподілу ресурсів;

в) свобода вибору підприємницької діяльності;

г) платність послуг у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

5. Ознаками ринкової економіки є:

а) безпосередній зв’язок виробництва і споживання;

б) приватна власність на матеріальні ресурси і вироблену продукцію;

в) роль держави в економіці обмежена;

г) вірні відповіді б, в.

6. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне;

б) поєднання натурального та товарного виробництва;

в) поєднання ринкового та державного регулювання економіки без переважання одного з них;

г) поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементів у технологічному способі виробництва.

7. Які фактори викликають необхідність державного втручання в економіку?

а) ринок породжує монополію, а тому необхідний захист конкуренції;

б) неконтрольована диференціація доходів загрожує соціальній стабільності;

в) ринковий механізм не може справитися з циклічними коливаннями;

г) всі відповіді вірні.

8. Фундаментальна проблема, з якою стикаються всі економічні системи:

а) інвестиції; в) споживання;

б) виробництво; г) обмеженість ресурсів.

9. Проблеми що, як, для кого виробляти актуальні тільки для:

а) системи з централізованим плануванням;

б) ринкової економіки;

в) будь-якої системи;

г) відсталої економічної системи.

10. До основних рис перехідної економічної системи належать:

а) нестійкість та невизначеність;

б) альтернативність вибору (багатоваріантність розвитку);

в) виникнення і функціонування перехідних економічних форм та висока ризикованість;

г) всі відповіді вірні.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал