Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Де і коли була створена перша курортна поліклініка?
а) у Трускавці в 1920 p.;

б) у Хмільнику в 1930 p.;

в) у Кисловодську в 1925 p.;

г) у Немирові в 1935 р.

9. Перший будинок відпочинку на території колишнього СРСР був відкритий у травні 1920 р. у:

а) Москві;

б) Києві;

в) Петрограді;

г) Кисловодську.

10. Визначте два аспекти, які має категорія задоволення відпочивальника:

а) фізіологічний;

б) психологічний;

в) аксіологічний;

г) функціональний.

11. У структурі стратегічного управління визначають такі етапи, як...

а) бачення ситуації; аналіз зовнішніх факторів;

б) оцінювання стану розвитку організації за внутрішніми факторами;

в) організацію як передумову стратегічного планування;

г) визначення організаційної культури, ресурсів, процесів, які відбуваються в організації.

12. Визначить основні стратегічні підходи до можливого розвитку курортів:

а) стратегія кардинальної зміни;

б) стратегія збереження зростання;

в) стратегія досягнутого зростання;

г) стратегія вибіркового зростання.

13. Програма розвитку санаторно-курортної системи на рівні держави чи регіону має передбачати:

а) визначення відповідних типів (моделей) розвитку;

б) встановлення пріоритету територій і місць розвитку;

в) визначення обсягів майбутнього розвитку і фінансування;

г) визначення меж розподілу ресурсів.

14. Специфічними ознаками, до яких зводить туристичні послуги О. Любіцева,є:

а) невідчутність (невидимість);

б) нерозривність виробництва та споживання;

в) неможливість накопичення та зберігання;

г) неоднорідність та мінливість якості.

15. Визначте, які дві причини відрізняють ринок послуг від інших ринків, за В. Марковою:

а) послуга не існує до її надання, що унеможливлює порівняння й оцінювання послуг до їхнього одержання;

б) послуга існує до її надання, що унеможливлює порівняння й оцінювання послуг до їхнього одержання;

в) послугам притаманний високий рівень невизначеності, що ставить клієнта в невигідне становище, а продавцям ускладнює просування послуг на ринок;

г) послугам притаманний невисокий ступінь визначеності, що ставить клієнта увигідне становище, а продавцям ускладнює просування послуг на ринок.

16. Визначить основні методи санаторно-курортного лікування:

а) бальнеотерапія;

б) грязелікування;

в) кліматолікування;

г) лікувальна фізкультура та лікувальне харчування.

Через який час перебування в санаторії чи будинку відпочинку зникає фізична втомлюваність?

а) протягом перших 1–2 днів;

б) протягом перших 2–3 днів;

в) протягом перших 4–6 днів;

г) протягом перших 8–10 днів.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал