Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Викладення матеріалу


Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів слухачами (студентами) заочної форми навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Загальні положення

Реферат – це одна з форм індивідуальних занять, що проводяться з окремо взятим слухачем (студентом) з метою підвищення рівня його знань, сприяє розкриттю індивідуальних здібностей, таланту.

Процес написання реферату містить у собі ряд взаємопов’язаних між собою етапів:

1) вибір теми реферату з переліку, затвердженого відповідною кафедрою;

2) підбір, вивчення, аналіз і узагальнення матеріалів обраної теми реферату;

3) складання плану реферату;

4) викладення матеріалу реферату;

5) оформлення реферату;

6) рецензування реферату викладачем;

7) здійснення доповіді за матеріалом реферату (захист реферату).

 

Вибір теми

 

Теми рефератів визначаються кафедрою та присвячуються вивченню, як правило, одного питання навчальної дисципліни Слухачам (студентам) надається право вибору теми реферату з відповідного переліку за темою семінарського заняття, або з загального переліку, затвердженого кафедрою.

Тема реферату, яка не знайшла відображення у переліку, але є актуальною на даний час та до висвітлення якої у слухача (студента) існує певний інтерес, може окремо погоджуватися з викладачем.

У випадку, якщо у слухача (студента) виникають труднощі у виборі теми реферату, він може звернутися за допомогою до викладача.

Підбір, вивчення, аналіз і узагальнення матеріалів обраної теми реферату

Не цьому етапі слухачу (студенту) необхідно ознайомиться з нормативними документами, навчальною, монографічною літературою та статтями в науково-практичних журналах. В залежності від предмету та теми роботи слухач (студент) має ознайомитися із статистичними даними, історичними документами, судовою практикою тощо. У підсумку у слухача (студента) повинна скластися логічно вибудована система знань сутності самого змісту і структури досліджуваної проблеми.

Складання плану реферату

Написання реферату зазвичай починають зі складання плану. План реферату повинен у себе включати:

· вступ;

· розділи (підрозділи);

· висновок (висновки);

· список використаних джерел.

При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу повторювати назву розділу.

Викладення матеріалу

При викладенні матеріалу реферату слухач (студент) повинен звернути увагу на:

· правильне цитування літератури, що використовується, з обов'язковим посиланням на джерела;

· використання рекомендованої літератури, враховуючи можливі зміни чинного законодавства;· написання реферату за складеним планом;

· чіткість, ясність логічність та послідовність викладення матеріалу;

· грамотність роботи.

При викладанні матеріалу у рефераті рекомендується висловлюватись у безособовій формі (наприклад, „вважаємо”, „думаємо” та ін.).

Матеріал при викладенні повинен бути рівномірно розподілений між розділами.

Так, у вступі варто обґрунтувати актуальність теми реферату, та дати короткий огляд літератури та нормативно-правових актів щодо теми реферату. У основній частини роботи рекомендується викладати загальні положення, що стосуються даної теми. Дуже важливо, щоб розділи роботи були взаємозалежні і не несли занадто явних розривів з викладом тексту. Рекомендується також, щоб усі розділи і підрозділи були, по можливості, за структурою і обсягом приблизно розмірні.

У висновку автор реферату повинен підсумовувати узагальнення і рекомендації, що випливають з його роботи, а також визначити основні напрями для подальших досліджень у даній сфері знань.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал