Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Режими короткого замикання
Схема Величина Довжина лінії l, км
   
Еталонна , кА                    
  ел. гр.                    
  , кА                    
  , ел. гр.                    
Без коеф. , кА                    
Шварц- ел. гр.                    
Копфа , кА                    
  , ел. гр.                    
Без коеф. , %                    
Шварц- %                    
копфа , %                    
  , %                    
З коефіц. , кА                    
Шварц- ел. гр.                    
копфа , кА                    
  , ел. гр.                    
З коефіц. , %                    
Шварц- %                    
копфа , %                    
  , %                    

2.4. Контрольні запитання1. Чому значення координат режиму, обчислені для ПЧП- та П-схем заміщення лінії за однакових вхідних умов, повинні бути однаковими?

2. Чому і як якісні властивості параметрів лінії в цілому залежать від її довжини?

3. Чим визначається усталений режим лінії?

4. Поясніть поняття “Джерело живлення безмежної потужності”.

5. Які усталені режими лінії називають основними характерними і чому?

6. Які значення довжини лінії вважають характерними і чому?

7. Запишіть основну форму рівнянь прохідного чотириполюсника в координатах режиму “лінійні напруги – струми”.

8. Запишіть обернену основну форму рівнянь ПЧП в координатах режиму “лінійні напруги-струми”.

9. Чому запис рівнянь усталеного режиму лінії в координатах “лінійні напруги-струми” є умовним?

10. Як визначити координати режиму ненавантаженої лінії, якщо задана напруга її початку?

11. Як визначити вхідний опір ненавантаженої лінії, й зокрема – ідеалізованої лінії?

12. Для режиму неробочого ходу ідеалізованої лінії охарактеризуйте якісні властивості вхідного опору та струму початку лінії для одного з таких діапазонів або значень її довжини l в [км]: 0<l<1500; l=1500; 1500<l<3000; l=3000; 3000<l<4500; l=4500; 4500<l<6000; l=6000.

13. Як визначити координати режиму короткозамкненої в кінці лінії, якщо задана напруга її початку?14. Як визначити вхідний опір короткозамкненої в кінці лінії, й зокрема – ідеалізованої лінії?

15. Для режиму короткого замикання ідеалізованої лінії охарактеризуйте якісні властивості вхідного опору та струму початку лінії для одного з таких діапазонів або значень її довжини l в [км]: 0<l<1500; l=1500; 1500<l<3000; l=3000; 3000<l<4500; l=4500; 4500<l<6000; l=6000.

16. Для яких значень довжини лінії і чому параметри схем заміщення і координати режиму реальної та ідеалізованої ліній мало різняться між собою?

17. В яких усталених режимах спостерігається зростання напруги вздовж лінії і чому?

18. Поясніть характер зміни напруги вздовж розімкненої в кінці лінії.

19. Поясніть характер зміни струму вздовж короткозамкненої в кінці лінії.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал