Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Робота повинна мати чітку й логічну структуру: короткий вступ, основна частина й висновки.

Вступ – короткий за формою, але змістовний. У вступі до курсової роботи студент повинен розкрити загальну направленість і розвиток теми роботи, обґрунтувати актуальність теми, сформулювати її значення та охарактеризувати ступінь вивчення обраної проблеми в економічній літературі коротко проаналізувати літературу за темою дослідження, визначити ряд питань, що вимагають вирішення; визначити мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, обґрунтувати методи і прийоми які використовуються студентом у процесі виконання роботи; вказати джерела інформації, використаної автором при підготовці й написанні курсової роботи.

Основна частина курсової роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення головних розділів курсової роботи, а саме: характеристики фінансів суб’єкта підприємництва; операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства; фінансової діагностики підприємства; проведення аналізу і оцінки потреби підприємства в капіталі.

У висновках необхідно підвести підсумки дослідження даної теми, зробити теоретичні висновки та практичні рекомендації, виходячи з отриманих результатів розрахунків і аналізу.

У списку використаної літератури потрібно виділити головні літературні джерела, опрацювання яких необхідне при написанні роботи. Для цього використовуються тематичні й бібліографічні вказівки, каталоги бібліотеки. Важливе значення в підборі літератури мають періодичні економічні видання (часописи “Економіка України”, “Вопросы экономики”, “Економіст”, “Фінанси України”, “Банківська справа”, газети “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Фінансова Україна” та інші), причому використовувати потрібно сучасну літературу. Це дасть можливість уникнути посилань на застарілі положення та ідеї.

Написану роботу треба відредагувати й оформити належним чином. Оформлення курсової роботи повинно відповідати вимогам ДСТУ-3008-95. Робота має бути надрукована або написана просто, чітким розбірливим почерком, грамотно й охайно. Слід уникати в роботі книжкових висловів, повторень, уважно стежити за тим, щоб не було протиріч між окремими її положеннями тощо.

Обсяг курсової роботи – 30-40 сторінок стандартного формату (А4). Зміст роботи повинен викладатися відповідно до плану з розбивкою по питаннях. Розкриття питань повинно узагальнюватись висновками за розглянутими складовими курсової роботи.

Студенти мають право використовувати в якості вихідних даних – данні по самостійно обраному суб’єкту підприємницької діяльності (підприємству, організації, установі), або скористуватись наведеними вихідними даними відповідно скорегувавши їх згідно з розрахованим варіантом.


Основна ідея роботи:

1. Суб’єкт підприємницької діяльності – далі – підприємство необхідно розглядати як механізм, що перебуває в стані безперервного удосконалення своєї діяльності.

2. Будь якій трансформації діяльності передує фінансова діагностика, що дозволяє знайти «больові точки», а потім вже застосувати заходи щодо поліпшення фінансового стану і фінансової діяльності суб’єкта господарювання в цілому.

3. Для діагностики необхідно використовувати тільки ті показники, що є інформаційною основою для прийняття різного роду рішень.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал