Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 7.1
У таблиці поміщені ключові поняття та їхні визначення. Встановіть, якому поняттю ліворуч відповідає наведене праворуч визначення, вказавши потрібний номер.

Поняття Зміст
Норми   1. Система комунікації, яка здійснюється за допомогою знаків, значення яких умовні, але вони мають певну структуру
Цінності   2. Тенденція оцінювати звичаї, цінності й норми інших культур з позиції стандартів власної культури
Знак   3. Форма протесту, субкультура, що відкидає норми й цінності пануючої культури
Мова   4. Загальні уявлення, які поділяються більшою частиною суспільства, щодо того, що бажано, правильно й корисно
Масова культура   5. Матеріальні цінності, створені людьми: техніка, споруди, одяг, предмети побуту тощо
Субкультура   6. Загальнозначущі правила поведінки, санкціоновані суспільством або соціальною групою
Матеріальна культура   7. Система норм і цінностей, які поширені в межах окремої соціальної спільності й відрізняють її від інших
Елітарна культура   8. Культурні зразки, які створювалися привілейованою частиною суспільства або за її замовленням професійними творцями
Контркультура   9. Вид культури сучасного індустріального суспільства, що характеризується орієнтацією на усереднений масовий смак і комерційний успіх
Етноцентризм   10. Матеріальний предмет, явище, подія, яка виступає як об’єктивний заступник певного іншого предмета, властивості або відношення та використовується для придбання, зберігання, переробки і передачі інформації

Завдання 7.2

Відповідайте «так» або «ні» на поставлені запитання.

Запитання Відповідь
Так Ні
1. У перекладі з латинської слово культура означає «виховання»?    
2. Духовна культура– це нематеріальні форми суспільного життя?    
3. Культурі не властива функція соціальної адаптації?    
4. Розуміти й оперувати символами може не тільки людина, але й тварини?    
5. Технології – сукупність штучних знарядь, за допомогою яких чоловік здійснює цілеспрямовану дію на об’єкти навколишнього світу.    
6. Культурні зразки поведінки, прийняті в середовищі програмістів, можна назвати контркультурою?    
7. Зворотній культурний шок –це відчуття дискомфорту і дезорієнтації, що виникають при зустрічі з новою культурою?    
8. Телесеріал «Доктор Хауз» можна віднести до елітарної культури?    
9. Фольклор, народні казки, міфи й пісні – приклад народної культури?    
10. Словниковий запас тієї або іншої мови не залежить від природних і соціальних умов, у яких живе народ, що розмовляє на ній?    
         

Данная страница нарушает авторские права?

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.