Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна характеристика курсу і вимоги до студентів


ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ПОРУБІЖЖЯ

(ХІХ–ХХ ст.)

 

для студентів ІІІ КУРСУ

 

Факультету германської філології та романської філології

 

 

ІІ СЕМЕСТР

Упорядники: Біляшевич Т. М., Біляшевич Р. З.

Вінсент Ван Гог. Пара взуття, 1886

Київ – 2016

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСУ І ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ

 

Курс з історії зарубіжної літератури другої половини ХІХ століття викладається протягом другого семестру і передбачає 10 лекцій, 5 семінарських занять, 1 самостійну та 1 модульну контрольну роботу. Завершується курс заліком.

Кінець ХІХ століття – це час бурхливих змін у європейській культурі. Для літератури цього періоду притаманна особлива мозаїчність: з’являються нові напрями, течії, школи, стилі. Цей курс спрямований на те, щоби Ви з’ясували для себе засадничі риси численних «ізмів» цього періоду історії літератури: реалізму, натуралізму, імпресіонізму, символізму, декадансу та неоромантизму.

Оскільки одним з основних культурних центрів тої епохи був Париж, то у добірці матеріалів для вивчення вирізняється саме французька домінанта. Відтак, Ви ознайомитеся, зокрема, з текстами Г. Флобера, Е. Золя, Ш. Бодлера, П. Верлена, С. Малларме, А. Рембо, Ж.‑ К. Гюїсманса. Водночас у курсі приділено значну увагу таким англомовним письменникам, як Дж. Лондон, Дж. Конрад, Р. Кіплінг, О. Уайльд, Б. Шоу.

Звичайно, в межах 10 лекцій та 5 семінарів неможливо належним чином ознайомитися навіть із найбільш визначними творами другої половини ХІХ століття. Тому Вам потрібно налаштуватися на серйозну самостійну роботу.

Для того, щоб наша робота була максимально плідною, необхідно:

1. Відвідувати лекції та активно працювати на них. Якщо Ви пропустили лекцію, то обов’язково протягом двох наступних тижнів повинні показати конспект лекції, в якому розкрито всі пункти плану лекції.

2. Працювати на семінарах. Підготовка до семінару вимагає чимало часу й зусиль:

· На кожен семінар слід обов’язково прочитати художній текст.

· Необхідно також уважно прочитати конспект лекції на подану тему.

· Крім того, обов’язкове опрацювання і в разі необхідності конспектування відповідної інформації з підручника.

· Кожний семінар включає в себе невеличкий теоретичний матеріал, який потрібно осмислити і вміти застосувати при аналізі та інтерпретації художнього тексту.

· Необхідно попрацювати з літературознавчими словниками та засвоїти поняття, якими Ви маєте оперувати на семінарі.

Семінарські заняття є дуже важливими, оскільки на них Ви вчитесь аналізувати та інтерпретувати художній текст, систематизуєте теоретичний матеріал. Зрозуміло, що пропуск семінарського заняття означає суттєву прогалину у Ваших знаннях. Щоб її заповнити, Ви маєте протягом двох наступних тижнів принести реферат українською мовою (7–10 сторінок від руки) за планом пропущеного семінару. В реферат Ви обов’язково включаєте план, де вказуєте сторінки, на яких починається те чи інше питання, та список використаної літератури. Невідпрацьоване семінарське заняття, крім того, що не приносить Вам жодного бала, ще й тягне за собою додаткові запитання на заліку.

3. Написати і вчасно здати самостійну роботу. На кожному семінарі, виконуючи усні завдання на інтерпретацію уривку з художнього тексту з позиції тієї чи іншої методології, ми готуємося до написання письмової самостійної роботи, яку Ви повинні здати до 18 квітня 2016 р. Роботи, здані пізніше або такі, що не відповідають вимогам, не приймаються.

4. Написати модульну контрольну роботу. Питання до МКР включають у себе матеріал, який ми проходили на лекціях і семінарах, тому якщо Ви готувалися й активно працювали на них, то для Вас не буде складно успішно виконати її. Модульна контрольна робота запланована на останній (шостий) семінар і триває 40-45 хвилин. Не забудьте принести з собою білі аркуші А4, на яких Ви будете писати.

5. Під час заліку продемонструвати знання художніх та теоретичних текстів, орієнтуватися в історичному процесі розвитку західноєвропейської літератури другої половини ХІХ століття, вміти аналізувати та інтерпретувати уривок з літературного тексту цієї доби, оперувати відповідною літературознавчою термінологією.

СПИСОК ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ,


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.