Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру.
При правильній організації праці, дотриманні технологічної і трудової дисципліни процес виробничої діяльності відбувається без випадків травматизму, професійних захворювань та аварій, а при відхиленні від затвердженої технології робіт, порушенні режимів експлуатації обладнання, техніки безпеки та виробничої санітарії можуть виникати ситуації, що спричиняють травмування або професійні захворювання.Характерною особливістю травматичних випадків є їх раптовість та короткочасність періоду виникнення. На відміну від цього професійні захворювання виникають, як правило, через довгострокову дію на працівників шкідливого виробничого чинника ,що впливає на працездатність або здоров’я людини.Травмапорушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок дії небезпечних виробничих факторів.Травматизм – це сукупність травм у певних груп населення за первинний період часу. Розрізняють травматизм виробничий (промисловий, сільськогосподарський) та невиробничий (побутовий, транспортний, спортивний). Виробничі травми – це травми, які сталися під час виконання роботи за нарядом, за розпорядженням адміністрації.Залежно від виду травмуючого фактора виробничі травми поділяються на:


· Механічні (переломи, рани);

· Термічні (опіки, обморожування);

· Електротравми;

· Хімічні (гострі отруєння, опіки);

· Викликані біологічними агентами (мікроорганізми);

· Викликані радіоактивним випромінюванням;

· Комбіновані.


За тривалістю травмуючи факторів:


· Гострі;

· Хронічні.


Професійне захворювання - патологічний стан, зумовлений тривалою роботою за шкідливих умов праці і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією виробничих факторів.Нещасний випадок—випадок з людиною внаслідок непередбаченого збігу обставин та умов, за котрих завдається шкода здоров'ю або настає смерть потерпілого.Нещасні випадки за тяжкістю:


- без втрати працездатності;

- з тимчасовою втратою працездатності;

- зі стійкою втратою професійної працездатності;

- зі смертельним наслідком.


Інцидент (випадок, випадковість)– подія, що може призвести до нещасного випадку або містить подібний потенціал.

Невідповідність– будь-яке відхилення від діючих стандартів, встановлених порядків, робочих процесів, правил системи управління охороною праці тощо, які можуть безпосередньо або опосередковано призвести до травми або захворювання, шкоди власності, погіршення виробничого середовища або всіх факторів разом взятих.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал