Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Повторний інструктаж
- проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах із підвищеною небезпекою - один раз на квартал; на інших роботах - один раз у півріччя.

- мета інструктажу - поновити знання та уміння виконувати працівником роботу правильно і безпечно.

- проводиться індивідуально або для групи працівників за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж

Проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці у таких випадках:

· при введенні в дію нових або змінених нормативних актів про охорону праці;

· при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування;

· при порушенні працівником нормативних актів, що може призвести до травми, отруєння або аварії;

· на вимогу працівника органу державного нагляду при виявленні недостатнього знання працівником безпечних прийомів праці і нормативних актів про охорону праці.

- проводиться індивідуально або для групи працівників спільного фаху;

- обсяг і зміст інструктажу визначається для кожного окремого випадку залежно від причин і обставин, що викликали необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж

Проводиться у таких випадках:

· при виконанні разових робіт, що не пов'язані безпосередньо з основними роботами працівника;

· при ліквідації наслідків аварії і стихійного лиха;

· при виконанні робіт, що оформляються нарядом-допуском, письмовим дозволом та іншими документами;

· в разі проведення екскурсій або організації масових заходів з учнями та вихованцями.

- фіксується нарядом-допуском або іншим документом, що дозволяє проведення робіт.

Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів.

Вступний інструктаж

- проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади; учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів перед початком навчання тощо.

- проводить спеціаліст відділу охорони праці або особа, що призначена наказом для проведення цієї роботи.

- місце проведення вступного інструктажу - кабінет охорони праці або інше приміщення, обладнане наочними матеріалами.

- програма вступного інструктажу розробляється відділом охорони праці. Програму та тривалість інструктажу затверджує роботодавець.

- про проведення вступного інструктажу робиться запис в спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал