Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Права громадян на ОП під час роботи на об’єкті господарювання.
Працівник має правовідмовитись від дорученої роботи, якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я чи інших осіб та навколишнього середовища, що підтверджено комісією у складі спеціалістів охорони праці та представників профспілки (уповноважених трудового колективу), а в разі виникнення конфлікту – відповідним органом державного нагляду за охороною праці за участю представника профспілки. За період невиконання своїх обов’язків з цієї причини за працівником зберігають середню заробітну плату.

Працівник маєправорозірватитрудовийдоговірзавласнимбажанням, якщо роботодавець порушує вимоги законодавства з охорони праці та не виконує колективного договору з питань охорони праці. У разі такого звільнення працівникові надають певні соціальні гарантії: йому виплачують вихідну допомогу в розмірі не менше тримісячної заробітної плати, а також його статус прирівнюють до статусу працівника, якого звільнили через скорочення штатів працівників на об’єкті господарювання.

Працівники маютьправонапереведенняналегшуроботу відповідно до медичного висновку.

За працівникомзберігаютьмісцепраці, якщо функціонування об’єкта господарювання чи його структурного підрозділу призупинене органом державного нагляду за охороною праці.

Працівники маютьправонапільгитакомпенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безоплатне лікувально-профілактичне харчування, молоко або рівноцінні харчові продукти; додаткові оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення; скорочення тривалості робочого часу; додаткову оплачувану відпустку; оплату праці в підвищеному розмірі; пільгову пенсію; забезпечення спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту; інші пільги та компенсації, які передбачені законодавством чи колективним договором.Працівники маютьправо на навчанняз питань охорони праці і роботодавець зобов’язаний провести його у вигляді таких інструктажів з охорони праці:– повторного (проводять за програмою первинного інструктажу з усіма працівниками не рідше одного разу на півріччя (на роботах з підвищеною небезпекою – один раз на квартал));- позапланового (проводять у разі введення в дію нових нормативних актів з охорони праці, зміни технологічного процесу, порушення працівниками нормативних актів з охорони праці, перерви в роботі виконавця більше ніж на 60 днів (на роботах з підвищеною небезпекою – 30 днів), на вимогу державних органів з нагляду за охороною праці);– цільового (проводять з працівниками у разі виконання разових робіт, не пов’язаних з основними обов’язками за фахом, проведення робіт, на які оформляється наряд-допуск, проведення екскурсій чи інших масових заходів).

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал