Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.


У ст.4 Закон про ОП визначає, що засади державної політики в галузі охорони праці базуються на 10 основних принципах.

1. Пріорітет життя і здоров`я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

2.Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення соціального технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці.

3.Комплексне розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля.

4. Соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

5.Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

6. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров`я та психічного стану.

7. Використання економічних методів управління охороною праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці , залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству.

8. Інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

9 . Забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об`єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров`я, гігієни та безпеки праці,

10. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Гарантії прав працівників на охорону праці,

Працівники зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці безкоштовно забезпечуються:

- лікувально-профілактичним харчуванням (надається лише тим працівникам, які виконують важку роботу -підземні роботи, металургія);

- молоком - безкоштовно в кількості 0,5 л видається працівникам, які знаходяться в контакті з хімічними речовинами;


- газованою солоною водою - при роботі в умовах підвищених температур відбувається сильне потовиділення, потом із організму виділяється ряд необхідних солей;

- оплачувані перерви санітарнооздоровчого призначення - надаються тим, хто працює в холодну пору року на відкритому повітрі, вантажникам, операторам комп’ютерного набору.

- скорочення тривалості робочого часу - за роботу із шкідливими умовами праці надається згідно з переліком виробництв, цехів, професій і посад Постановою Кабміну від 21.02.2001р.№163.- додатково оплачувану відпустку - щорічна додаткова відпустка до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах із негативним впливом на здоров`я шкідливих виробничих факторів за списком наданим в Постанові від 17.11.1997р № 1290.

- пільгову пенсію - право на пільгову пенсію регулюється Постановою Кабміну 1994р №162 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

За роботу в шкідливих умовах праці на підставі атестації робочих місць встановлюються надбавки до заробітної плати в розмірі до 12%, а за роботу в особливих шкідливих умовах праці - до 24%.

Робітникам і службовцям видаються безкоштовно, відповідно до норм, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал