Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Права громадян на ОП під час укладання трудового договору.
Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінфор­мувати працівника під розписку про умови пра­ці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від не­щасного випадку на виробництві та професійного захворюван­ня, які спричинили втрату працездатності.

Звертається увага на те, що до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Психофізіологічна експертиза — це тестування щодо можливості професійно виконувати певні види робіт. Але застосування цієї нової нормиможливе тільки після прийняттявідповіднихнормативно-правових актівз даного пи­тання ("Положення про єдину систему психофізіологічної експертизи", "Порядок проведення психофізіологічної експертизи", "Положення про міжвідомчу раду" та ін). Зазначені проекти нормативно-правових актів готуються до затвердження спільним наказом Держнаглядохоронпраці України та МОЗ України.

Підкреслюється важливість правильного оформлення правовідносин між працівником і роботодавцем. Трудовий договір є запорукою для страхування від нещасних випадків і професійних за­хворювань на виробництві (стаття 2 Закону України "Про загально­обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" визначає: дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудовогодоговору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності, статтею 10 цього Закону визначено, що для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі).

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал