Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Навчання елементів грамоти дітей старшого дошкільного віку
План

1. Теоретичні засади навчання грамоти.

2. Історичний огляд методів навчання грамоти.

3. Сучасний звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти.

4. Експериментальні дослідження навчання грамоти дітей дошкільного віку у 20 ст.

5. Методика навчання дітей звукового та складового аналізу слів Д. Ельконіна та Л. Журової.

6. Методика звукового аналізу слів М. Генінг та Н. Герман.

Література до теми:

1. Базовий компонент дошкільної освіти /[ Науковий керівник А.М. Богуш]. - К.: Редакція журналу «Вихователь-методист дошкільного навчального закладу». - 2012. – 28 с.

2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія та методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / [за ред. А. М. Богуш]. – К.: Вища школа, 2007.

3. Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма / А.М. Богуш. – Терноапіль: Мандрівець, 2010.

4. Богуш А.М. Перші кроки грамоти: перед шкільний вік: навч. посіб. / Богуш А.М., Маліновська Н.В. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 424 с.

5. Богуш А. М., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник К.: Видавничий Дім «Слово». – 2008.– 256 с.

1. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – 4-те вид., доопр. і доп. – Х.: Вид-во «Ранок», 2013. – 192 с. – (Сучасна дошкільна освіта).

2. Бенера В.Є., Маліновська Н.В. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 384 с.

6. Гринь, О. В. Оновлення змісту освітньої роботи щодо мовленнєвого розвитку дошкільників : На допомогу методистові / О. В. Гринь // Дошкільний навчальний заклад. – 2007. – №3 (03). – С.2-26.

7. Грамота. Література і мовлення. / ред. – упор. О. Г. Жукова. – Х.: Ранок, 2009.

8. Зав’язун, Т. Мовленнєвий розвиток дошкільників. Тематичні проекти / Т. Зав’язун. - К. : Редакція газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. - 120с. - (Біблотека "Шкільного світу").

9. Наумчук М. М. Вчимося читати залюбки. Навчання грамоти: посіб. [для дітей, учнів,учителів, вихователів дитячих садків, батьків] /М.М. Наумчук. – Тернопіль: Астон, 2004.

10. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І. Білан, Л. М. Возна, О.Л. Максименко та ін.. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

11. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.

12. Стежинки у Всесвіт. програма для дітей п’ятирічного віку. – Запоріжжя: Ліпс, 2011.13. Царенко, О. Мовленнєвий розвиток дитини і його вікові особливості [Текст] / О. Царенко // Дитячий садок. – 2012. – №19(643), травень. – С.5.

14. Чернишова, Л. Розвиваємо мовлення малюків : взаємодія з спеціалістами / Л. Чернишова // Вихователь-методист дошкільного заходу. – 2011. – №8(33), серпень. – С.50-55.

15. Шевцова О.А. Цікава граматика. Пізнавально-ігрові комплекси з навчання грамоти /О.А. Шевцова,Н.В. Кривченко. -2-ге вид., випр. – Х.:Вид.гркпа «Основа», 2011Филипова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму / С.О. Филипова. – Санкт –Петербург: Детство –Пресс, 1999.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал