Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жоспары. 1. Педагогикадағы сыныптан тыс іс-әрекет дегеніміз не?
1. Педагогикадағы сыныптан тыс іс-әрекет дегеніміз не?
2. Сыныптан тыс іс-әрекеттің рухани-адамгершілік біліммен өзара байланысы
3. Сыныптан тыс іс-әрекеттің түрлері
4. Сыныптан тыс іс-әрекеттің жоспары

Дәрістің қысқаша мазмұны. Сыныптан тыс іс-әрекет – бұл педагогтың сабақтан тыс уақытта бала тұлғасының әлеуметтенуі үшін қажетті жағдайды қамтамасыз ететін оқушылардың әртүрлі іс-әрекет түрлерін
ұйымдастыруы.

Сыныптан тыс жұмыс – мектептің оқу-тәрбие процесінің құрамды бөлігі, оқушылардың бос уақытын ұйымдастырудың бір формасы. Сыныптан тыс жұмыстардың бағыты, формалары және әдістері балаларға қосымша білім беру бағытымен, формасы және әдістерімен көп жағдайда сәйкес келеді.

Сыныптан тыс іс-әрекет мақсаты:

Қоғамда өмір сүру үшін қажетті әлеуметтік тәжірибені баланың меңгеруі және бала бойындағы құндылықтар жүйесін қалыптастыру.

«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім бағдарламасын жүзеге асыруда қолданылатын сыныптан тыс іс-шаралар.

Жалпыадамзаттық құндылықтарды сыныптан тыс іс-шараларға енгізу.

Сыныптан тыс іс-әрекет – тұлғаның әлеуметтік қалыптасуын қамтамасыз етуде оған жағдай туғызатын, мұғалімдердің басшылығымен ұйымдастырылған, сабақтың мақсатымен өзара байланысты болып келетін, тәрбие жұмысының дербес түрі. Ол әртүрлі тәрбие әрекеттерінің жиынтығы ретінде балаға кең көлемде тәрбиелік ықпал ете алады.

1. оқудан тыс әртарапты әрекет баланың сабақта мүмкін болмайтын жан-жақты дара қабілетін ашуға ықпал етеді;

2. сыныптан тыс әр түрлі тәрбие жұмысының түрімен айналысу баланың жеке әлеуметтік тәжірибесін жандандырып, жетілдіреді, оның адамзат құндылықтарына негізделген білімдерін байытып, қажетті практикалық іскерлігі мен дағдысын қалыптастырады;3. сыныптан тыс түрлі тәрбие жұмысы оқушыларда әрекеттің әртүріне қатысты қызығушылығының дамуына, оған белсенді қатысуға деген құлшынысын тәрбиелеуге нәтижелі ықпал етеді;

4. сыныптан тыс әртүрлі тәрбие жұмысының түрлері тек қана баланың өзіндік дара қабілетін ашуға ықпал етпейді, сонымен бірге оқушылар ұжымында өмір сүруге үйретеді;

5. сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен өткізуде уақытқа қатысты қатаң шектеу болмайды. Сынып жетекшісі оның формалары мен әдістерін, құралдары мен мазмұнын және бағытын тандауда ерікті болады. Бұл, бір жағдайда оған өзінің көзқарасы және сенімі тұрғысында әрекет етуде мүмкіндік берсе, екінші жағдайда, оның жауапкершілігін арттырады. Бұғанқосымша, оғаншығармашылықбелсенділіктіталапетеді;

6. сыныптантыстәрбиежұмысыоқушылардыңмүмкіндіктерінесайқолдары бос уақытта (үзілісте, сабақтанкейін, мейрам немесе сенбі және жексенбі күндері, демалыстарында) ұйымдастырылады.

Оқудан тыс іс шаралардың мазмұнына жалпыадамзаттық құндылықтарды енгізу арқылы сыныптар арасында, сыныпішілік т.б. түрлі спорттықшаралар, ата-аналармен бірлескен дөңгелек үстел, сайыстар, қайырымдылық акцияларын, көрме, дискуссия, драма үйірмелерін, пікірсайыс, ақындарбұрышын, саяхаттартағы да басқа көптеген іс-шараларды ұйымдастыруға болады.Оқудан тыс шаралардың маңызы:

1.Оқушылардың бойына ізгі қасиеттерді дамытады;
2.Балалардың қоғамдағы әлеуметтік-мәдени ортамен үйлесімді байланысын қалыптастырады;
3. Балаларды мәдениетті адамдарға тән адамгершілік нормалар мен таныстырады;
4. Жеке тұлға ретінде әр оқушының жеке ой-пікірімен санасып, шығармашылық іс-әрекетте рарқылыөзін-өзі айқындауға басшылық жасайды;
5. Табиғат байлықтарына жауапкершілік пен қарайтын тұлға қалыптастырады;
6. Оқушылардың патриоттыққасиеттерінарттырып, Отанын, отбасын, достарын, мектебінсүюгетәрбиелейді;

Оқудан тыс шаралар арқылы құндылықтарды енгізеді;
1.Спорт арқылы ұжымға, бірлікке, қамқорлыққа үйренеді;

2.Дискуссия – дұрыс шешім қабылдау, татулыққа, сыйлауға, тыңдай білуге баулиды;
3. Кез-келген құндылықты ала отырып, драмалық үйірмелерде оқушыларға жазуға, рөлдерге бөлуде ішкі сұлулығын көрсетуге ықпал етеді;

4. Қайырымдылықакциясы. Оны қабырғагазеті, сайт арқылыжүзегеасырудақайырымдылыққаүйретеді;

5.Клубтар (сурет, қолөнер) ұйымдастыру. Бұйымдарды сыйлық түрінде сүйіспеншілікпен сыйлауға үйретеді;

6.Ақындарбұрышыұйымдастыруарқылыжалпыадамзаттыққұндылықтардыөлеңдер, шығарматүріндекөрсетугеүйретеді.

Жалпыадамзаттық құндылықтар негізіндегі қайырымдылық акциялары, драма үйірмелері (оларды өткізу ережелері, мысалдар)

Қайырымдылық акциясы. Оны қабырға газеті, сайт арқылы жүзеге асыруда қайырымдылыққа үйретеді.Драмаландыру – қойылымды қою барысында мәселенің рухани шешімін көрсету. Мысалы: Бауырсақ ертегісі.

Жалпыадамзаттық құндылықтар негізіндегі шаттық шеңберілері, ақындар бұрышы, пікірсайыс клубтары, ғылым күні (оларды өткізу ережелері, мысалдар)

Ақындар бұрышы ұйымдастыру арқылы жалпыадамзаттық құндылықтарды өлеңдер, шығарма түрінде көрсетуге үйретеді.Клубтар (сурет, қолөнер) ұйымдастыру. Бұйымдарды сыйлық түрінде сүйіспеншілікпен сыйлауға үйретеді.

Ақындар бұрышының мақсаты – жалпыадамзаттық құндылықтарды өлеңдер, шығарма түрінде көрсетуге үйретеді.

«Үйректің ұсқынсыз балапаны» ертегісін үзінді келтірейін. Бұл ертегінің кереметі – жазушы үйректің ұсқынсыз балапаны бейнесінде өз тағдырын бейнелейді. Андерсен жас кезінде кедейліктен қанаты қайырылып көбінесе күлкіге ұшырап жүрген екен. Бірақ сол ертегілерінің, уытты қаламының арқасында ақымақ байсымақтарды ұтып шығыпты.
Ол сәулетті құстарға ұшып барайын. Олар мынандай жексұрын түріңмен біздің қасымызға келдің деп, барған бойда шоқып өлтірер. Мейлі өлтірсе өлтірсін! Үйрек, тауық және құс бағушылардың таяғына жегілгенше және қысты күні аштыққа ұшырап, суыққа тоңып азап шеккенше, солардың тепкісінен өлгенім көп артық. Содан кейін балапан суға түсті де тамаша аққуларға қарай жүзді, аққулар мұны көре салып қанаттарын қағып-қағып жіберіп, балапанға қарай жүзді.

–Өлтіріңіздер мені! – деп балапан басын төмен салбыратты. Бір кезде ол айнадай мөлдір судан өзінің сұлу сәулесін көрді. Ол енді баяғы кейіпсіз сұрғылт балапан емес, нағыз аққудың өзі болыпты. Көп азап шегіп, қиындық көргендіктен, ол басына қонған бақытты және өзін қоршаған сәулетті мейлінше жақсы бағалай білді. Ал үлкен аққулар оның айналасында жүріп балпанды тұмсықтарымен сипады. Нақ сол кезде суға кішкентай балалар жүгіріп келді. Олар аққуларға нанның қиқымын, астықтың дәндерін лақтырды, ал балалардың ең кішісі:

– Жаңадан тағы бір аққу ұшып келіпті деп! Ұшып келіпті! –деп айғай салды. Басқалары да оны қостап:«Жаңа», «Жаңа» деп айғайлады.
Балалар қуанғандығынан алақанын соғып, секіріп биледі.
Содан кейін ата-аналарына барып нанның қиқымдарын әкеліп аққуларға тағы лақтырды. Баларда да, үлкендер де:

– Жаңадан ұшып келген аққу бәрінен жақсы! әрі сұлу, әрі жас! –десті. Ал кәрі аққулар балапанның алдында бастарын иді.
Балапан не болғанын өзі түсінбей, ұялып басын қанатының астына жасырды.

– Мен ұсқынсыз балапан кезімде, мұндай бақытты күнді арман еткен едім! –деді балапан.

Бұл қойылымды келтіру барысында әр адам тумысынан сұлу екенін баса айтқымыз келеді.

• Қайырымдылық акциясын өткізудің алғашқы күндері мектеп сайтына және қабырғаға акцияны өткізу мақсаты, оны өткізу себептері туралы нақты хабарландыруды орналастыруға болады;

• Сынып сағаттарында акцияның қалай өтетіндігі, кімдерге сыйлықтар жиналатындығы туралы фильм көрсетіледі;

• Балалармен бірге акцияға мұғалімдер де қатысады;

• Акция аяқталғаннан кейін оған қатысқандардың барлығына алғыс білдіру маңызды, акцияның жүру барысы және нәтижелері туралы фильм, презентация немесе қабырғасуреттерін жасау.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал