Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Глобалізація як соц.феномен:сутність,етапи,характерні ознаки
Дослідники виділяють 3 ракурси глобалізації яксоц.явища:соц.-політ.,соц.-економ,соціокультурний.Сам термін має багато змістовних значень,теорій та підходів.Глобаліз.можна розуміти,як нескінченний синтез багатьох дисциплінарних підходів.Н-д:перетворення людства на єдину структ.-функц.сис-му,організовану за універсальними принципами.За Імануїлом Валерстайлом сучасний світ має 3 складові:1.Центр або ядро,до якого належать високорозвинені країни.2.Напівпериферія.Середній рівень доходу на душу населення.Лідери:4-х малих дракони.напівпериферія може утвор.переміщ.геопол.зміни.3.Периферія.Найбідніші,найменш розвинені країни(Африка,Азія).У суч.сусп-ві відб.кардинальні зміни- перхід від вир-ва багатства до вир-ва ризику.

Глобалізація соц. і культурних процесів в сучасному світі

Глобалізація-процес всесвітньої економ.,політ.,соціал.,культурної інтеграції та уніфікації.Основним наслідком цього є світовий поділ праці,міграція в масштабах всієї планети капіталу,людських і виробничих ресурсів,зближення культур різних країн.У соціал.сфері глобалізація поведбачає створення сусп-ва,якості.е повинно бути засноване на повазі прав та фундаментальних свобод людини,на принципі соц..справедливості.

Соц.концепція “сусп.-ва.ризику”:еволюція,типологія,ознаки та види ризиків

Основу концепції заклав У. Бек. Пізніше питання аналізу суч.сусп-ва як сусп-ва ризику стали в центрі уваги інших дослідників: Н. Лумана, Е. Гіденса та інших. Концепція набула поширення з огляду на актуальність проблеми для сучасного соціуму.Види ризику: природний(притаманний кожному індивіду в формі непідкорення сімейній, становій субординації, на основі індивідуальних психологічних властивостей, жертва кримінальних дій.), цивілізаційний(ускладнення суспільних відносин та суспільного устрою, класове розшарування) та глобальний(глобалізація техногенних ризиків. Техніка із допоміжного знаряддя перетворилася на засіб поступового самознищення людства). В основі аналізу визначених видів ризику є їх характерні ознаки: ризик взаємовідносин із природою;взаємовідносин у межах соціуму;застосування технічних засобів в діяльності людини;взаємодії суспільства та держави, міждержавної взаємодії. Аналіз ризику передбачає виокремлення основних його елементів:можливість відхилення від поставленої мети, заради чого виконувалася обрана альтернатива;ймовірність досягнення бажаного результату; відсутність впевненості в досягненні поставленої мети тощо.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.025 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал