Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Історія вивчення клітини
Клітина – основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, елементарна біологічна система. Виняток становлять віруси, які є неклітинними формами життя. На клітинному рівні повністю проявляються всі основні риси життя: обмін речовин та енергії, здатність до розмноження, збереження й передача спадкової інформації нащадкам тощо. Розрізняють одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми. Одноклітинний організм є водночас і самостійним цілісним організмом. Колоніальні організми складаються з багатьох клітин одного чи кількох типів. Кожна з цих клітин здебільшого функціонує незалежно від інших (живлення, розмноження тощо). У багатоклітинних організмах клітини тісно взаємодіють між собою: вони відрізняються за будовою та функціями (спеціалізація клітин) й утворюють тканини, органи та системи органів. Багатоклітинний організм діє як єдине ціле, а клітини є його елементарними складовими частинами (компонентами). Будову та процеси життєдіяльності клітин вивчає наука – цитологія.

Хронологія основних подій у галузі цитології:

Дата Подія
1665р. Роберт Гук за допомогою сконструйованого власноруч мікроскопа розглянув оболонки клітин корка рослин і запропонував термін «клітина»
1702р. Антона Ван Левенгук також за допомогою мікроскопів власної конструкції відкрив бактерії та одноклітинні тварини (інфузорії), описав еритроцити та сперматозоїди
1828р. Роберт Броун відкрив ядро в клітинах рослин, а 1833 року запропонував саму назву «ядро»
1830р. Ян Євангеліст Пуркіне описав ядро в яйцеклітинах курки
1838р. Теодор Шванн, спираючись на праці Маті аса Шлей дена, сформулював положення клітинної теорії, основні з яких: усі живі організми складаються з клітин; клітини тварин і рослин подібні за будовою та хімічним складом
1858р. Рудольф Віхров довів, що клітини виникають не з безструктурної міжклітинної речовини, як вважали раніше, а внаслідок розмноження («усяка клітина – з клітини»)
1869р. Фредерік Мішер уперше виділив з ядра клітини нуклеїнові кислоти
1880р. Вальтер Флемінг відкрив та описав процес мітозу в клітинах личинок земноводних
1882р. Ілля Мечников відкрив явище фагоцитозу в лейкоцитів і повязав із цим захисні властивості організмів
1894р. Ріхард Альтман під назвою міобластів описав мітохондрії (назву «мітохондрії» 1897 року запропонував К. Бенда)
1898р. Камілло Гольджі описав органелу, яку згодом назвали на його честь «комплексом Гольджі»
1945р. Альберт Клод і Кейт Портер відкрили ендоплазматичну сітку
1949р. Крістіан де Дюв описав лізосоми
1952р. Фрітьоф Сьостранд і Джордж Пелед встановили внутрішню будову мітохондрій
1954р. Джордж Пелед відкрив рибосоми, а 1956 року він зясував призначення гранулярної (зернистої) ендоплазматичної сітки
1956р. Філіпп Сієкевітц і Джордж Пелед уперше виділили рибосоми з клітин
1962р. Маршал Ніренберг, Семеро Очоа і Хар Гобінд Хорана розшифрували генетичний код
1966р. Джонатан Зінгер запропонував «рідинно-мозаїчну» модель плазматичної мембрани
1967р. Едвін Тейлор з’ясував роль мікро трубочок у мітотичному поділі клітини
1971р. Ел Сазерленд був удостоєний Нобелівської премії за дослідження механізмів транспорту речовин через плазматичні мембрани
1974р. Крістіан де Дюв, Альберт Клод і Джордж Пелед отримали Нобелівську премію за встановлення морфо-функціональних особливостей молекулярних структур клітини

 Сучасні дослідження в галузі цитології спрямовані насамперед на вивчення найдрібніших органел і структур. Адже вдосконалені збільшувальні прилади і новітні технології відкривають нові перспективи перед дослідниками.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал