Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота № 3
САМОСТЙНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ

Самостійна робота № 1

Тема: Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани

Питання для самостійного опрацювання:

1. Історія вивчення клітини.

2. Рідинно-мозаїчна модель будови біологічних мембран.

3. Хімічний склад та функції плазматичної мембрани.

4. Транспорт речовин через мембрани

Література:

1. Загальна біологія: Пробн. підручник для 10 кл. серед. загальноосвітніх навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький. – К.: Ґенеза. – 2001. – С. 47-51, 51-53, 56-61.

2. Біологія: 10 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. К.: Ґенеза. 2010. – С. 79-86, 86-94.

3. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Вид-во «Ранок». – 2010. – С. 96-111.

4. Загальна біологія: Підручник для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвітніх шкіл / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан і ін. – К.: Ґенеза. – 2000. – С. 42-47, 48-50, 53-58.

 

Самостійна робота № 2

Тема: Складники цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, мембранні, не мембранні органели, включення. Будова і функції цитоскелету, роль його складників у просторовій організації рухів у клітині. Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолю (на прикладі гліколізу). Будова і функції одномембранних органел клітин (гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі)

Питання для самостійного опрацювання:

1. Будова і функції цитоскелету, роль його складників у просторовій організації клітин, в організації рухів в клітині та руху клітин.

2. Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету.

3. Хімічний склад, будова і функції рибосом.

Література:

1. Загальна біологія: Пробн. підручник для 10 кл. серед. загальноосвітніх навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький. – К.: Ґенеза. – 2001. – С. 64-67, 67-70, 77-79, 109-113.

2. Біологія: 10 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. К.: Ґенеза. 2010. – С. 113-115, 116-121, 127-131, 159-165.

3. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Вид-во «Ранок». – 2010. – С. 121-124, 125-133, 133-138.

4. Загальна біологія: Підручник для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвітніх шкіл / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан і ін. – К.: Ґенеза. – 2000. – С. 64-67, 67-71, 80-82, 99-104. 

Самостійна робота № 3

Тема: Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін

Питання для самостійного опрацювання:

1. Процес фотосинтезу, його планетарне значення.

2. Автотрофи, гетеротрофи та мікотрофи.

3. Енергетичний обмін та його етапи: підготовчий, безкисневий та кисневий.

Література:

1. Загальна біологія: Пробн. підручник для 10 кл. серед. загальноосвітніх навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький. – К.: Ґенеза. – 2001. – С. 101-103, 103-106, 106-108, 113-115, 115-120.

2. Біологія: 10 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. К.: Ґенеза. 2010. – С. 153-159, 164-165, 165-170.

3. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Вид-во «Ранок». – 2010. – С. 138-148, 164-167.

4. Загальна біологія: Підручник для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвітніх шкіл / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан і ін. – К.: Ґенеза. – 2000. – С. 90-93, 93-95, 96-99, 104-107, 107-112.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал