Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета роботи. 1. Вивчити принцип роботи одноступінчастого компресора і діа-грами робочого процесу.
 

1. Вивчити принцип роботи одноступінчастого компресора і діа-грами робочого процесу.

2. Вивчити експериментально основні характеристики компресора: ступінь зростання тиску; об’ємну подачу; потужність, необхідну для приводу компресора.

 

4.3. Схема установки та короткий опис її роботи

Компресорами називаються машини, які призначені для стиску-вання (нагнітання) та переміщення газів. Стиснутий газ (або повітря) є аку-мулятором енергії, що витрачається для приведення в рух машин і меха-нізмів. Поршневі компресори працюють за принципом стискування газів у замкненому просторі при зменшенні його об’єму.

Поршневий компресор (рис. 4.1) складається з циліндра, всередині якого переміщується поршень, що здійснює зворотно-поступальний рух з допомогою колінчастого вала і шатуна. Кінцеві положення поршня називаються мертвими точками, а відстань між ними – ходом. При переміщенні поршня газ всмоктується при відкритому клапані всмоктування (Вс) і таким чином ци-ліндр заповнюється. При зворотному переміщенні поршня газ стискається до необхідного тиску і виштовхується через клапан нагнітання (Нг), який від-кривається при досягненні певного тиску. Термодинамічні основи нагнітання ідентичні для компресорів усіх типів.

Рис. 4.1 – Схема установки для визначення

характеристик одноступінчастого компресора

Залежність між тиском P газу і об’ємом V, який газ займає у циліндрі поршневого компресора, знаходять експериментально за допомогою інди-катора. Ця залежність називається індикаторною діаграмою. У реальному компресорі між поршнем, який знаходиться в крайньому верхньому поло-женні та кришкою циліндра з клапанами завжди є щілина, якій відповідає деякий об’єм, що називається шкідливим простором.

Схема установки (рис. 4.1) складається з мембранного або рота-ційного компресора 1, який приводиться в дію від електродвигуна 2. Комп-ресор всмоктує атмосферне повітря, стискає його і подає в ресивер 3. Тиск повітря (надлишковий) в ресивері вимірюють манометром 4 (кг/см2). Кран 5 слугує для припинення подачі повітря в ресивер, а кран 6 – для випуску повітря з ресивера.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал