Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Регулювання роздрібного товарообігу


Вивчаючи це питання, студенти мають знати, що основою для планового регулювання роздрібного товарообігу є насамперед купівельні фонди населення, тобто сума грошових доходів, які можуть бути використані для придбання різних товарів. Купівельний фонд населення розраховують на основі балансу грошових доходів і витрат, які хоч і не повністю відображають всієї суми доходів, зокрема натуральних, проте є найбільш дієвим засобом установлення платоспроможного попиту.

На основі балансу визначають загальний розмір грошових доходів населення і суми нетоварних витрат, що служить основою для розрахунку купівельного фонду, який дорівнює різниці між сумою грошових доходів населення і його нетоварних витрат. За допомогою зазначеного балансу планові органи мають можливість установити співвідношення між грошовими доходами і витратами. Виявити структуру витрат і розмір доходів, які спрямовуються на купівлю товарів, тобто платоспроможного попиту населення, і ряд інших соціально-економічних показників. На основі балансу визначається рівень забезпечення населення готівкою грошової маси, задаються основні параметри для розрахунку показника емісії грошей.

Для розробки балансу грошових доходів і витрат використовують дані Міністерства фінансів, Національного банку, Державного комітету статистики України, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, інших позабюджетних державних та суспільних фондів, які є учасниками готівкового грошового обігу.

Методика розрахунку окремих статей балансу здійснюється окремо за доходами і витратами. До доходів робітників і службовців підприємств і організацій включають фондові доходи населення, одержані за результати праці від державних, кооперативних, спільних, орендних, акціонерних, приватних, громадських та інших установ і закладів, фондів, прибутків від підприємницької діяльності.

Таким чином, обсяг роздрібного товарообігу державної і кооперативної торгівлі повинен відповідати купівельному фонду населення, скоригованому в зв’язку з переміщенням грошей закупками на колгоспному ринку і в комісійній торгівлі, а також обсягу запланованого дрібного опту. Розрахунок обсягу роздрібного товарообігу наводиться в табл. 1.

Таблиця 1. Розрахунок роздрібного товарообігу.

№ з/п Показник Сума, млн. грн.
Сума грошових доходів населення  
Нетоварні витрати населення  
Купівельний фонд (п. 1 – п. 2)  
Перевищення доходів над витратами, спрямованими на придбання товарів  
Купівельний фонд з урахуванням перевищення доходів над витратами (п. 3 – п. 4)  
Закупки населення на базарах  
Комісійні винагороди споживчої кооперації  
Купівельний фонд, спрямований для купівлі товарів у державній і кооперативній торгівлі (п. 5 – п. 6 – п. 7)  
Обсяг дрібної оптової торгівлі  
Обсяг роздрібного товарообігу в державній і кооперативній торгівлі (п. 8 – п. 9)  

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал