Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Матеріали для самоконтролю. Питання самоконтролю


Питання самоконтролю

1. Які основні шляхи передавання інфекції від пацієнтів медичному персоналу?

2. Які шкідливі чинники можуть бути небезпечними для медичних сестер інфекційних відділень?

3. Які причини зумовлюють значне поширення внутрішньо лікарняних інфекцій?

4. Які загальні вимоги щодо санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів стаціонару?

5. Які чинники належать до специфічних професійних?

6. Якого санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму слід дотримуватися під час узяття крові на аналіз?

7. Назвіть профілактичні методи запобігання професійним зараженням вірусними гепатитами В, С.

8. Дії медсестри у разі аварії при виконанні парентеральних втручань ВІЛ-інфікованому та хворому на ВІЛ-інфекцію.

9. Назвіть можливі шляхи інфікування туберкульозом.

10. Вимоги щодо особистого захисту персонал від інфікування туберкульозом.

11. Які обов’язково повинні бути окремі приміщення у протитуберкульозних стаціонарах? Індивідуальні засоби захисту при роботі в них?

Дайте відповіді на тестові завдання " Охорона праці в галузі"

1. Марлеві маски не використовують

А – під час парентеральних втручань

В – під час обстеження на носійство збудників кишкових інфекцій

С – під час взяття мазків з ротоглотки

Д – під час обробки при педикульозі

Е – під час догляду за ВІЛ-інфікованим та під час обстеження на носійство збудників кишкових інфекцій

2. Вкажіть інфекції, якими не можливо заразитися під час взяття слизу з ротоглотки у пацієнта з підозрою на дифтерію

А – дизентерією

В – корем

С – ангіною

Д – інфекційним мононуклеозом

Е - скарлатиною

3. Як часто палатні медичні сестри повинні змінювати спецодяг?

А – щоденно

В – 1 раз на тиждень

С – 2 рази на тиждень

Д – в міру необхідності

Е - при інфікуванні патогенним матеріалом та не рідше 1 разу на тиждень

4. Вкажіть не потрібний елемент захисного одягу медичної сестри при обробці пацієнта з педикульозом

А – спец халат

В – окуляри, маска

С – фартух

Д – гумові рукавички

Е – гумові чоботи

5. Дії у разі витікання ртуті з термометра

А – викликати дезінфектора

В – зібрати у целофановий пакет чи ін. посуд

С – зібрати у посуд з притертою пробкою

Д – зібрати у посуд з водою, закрити притертою пробкою

Е - зібрати у посуд з притертою пробкою та з дезінфектантом

6. Вкажіть, як часто треба змінювати марлеву маску у відділенні інфекцій дихальних шляхів

А – кожну 1 год

В – кожні 2 години, по мірі зволоження маски

С – кожні 3 год, по мірі зволоження маски

Д – по мірі зволоження

Е – кожні 4-5 год

7. Які захворювання передаються через кров?

А - гепатит А, Е

В – дифтерія

С - висипний тиф

Д – шигельоз

Е – гепатит В, С

8. Вкажіть, що не входять у склад протиснідовської аптечки

А - 70% етиловий спирт

В – 1% спиртовий розчин бриліантового зеленого

С – 5% спиртовий розчин йоду

Д – 20% розчин альбуциду

Е - напальчники

9. Як часто необхідно проводити обстеження медичних працівників, які мають контакт з біоматеріалом на носійство вірусного гепатиту В?

А – кожні 6 міс

В – щорічно

С – щоквартально

Д – у разі аварії

Е – не проводять, тільки під час прийому на роботу

10. Вкажіть форму журналу для реєстрації аварій

А – ф. 064

В – ф.063

С – ф. 108

Д – ф.058

Е – ф.060

11. Медичні працівники, що мають контакт з кров'ю підлягають імунізації проти

А – вірусного гепатиту В, С

В – вірусного гепатиту Д

С – ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту С

Д – вірусного гепатиту В

Е – щеплення не проводять

12. Назвіть проти якої інфекції у разі аварії проводять екстрену пасивну імунізацію

А – ВІЛ-інфекція

В – вірусний гепатит А

С – вірусний гепатит В

Д – вірусний гепатит С

Е – ВІЛ-інфекція, вірусний гепатит В

13.Для екстреної профілактики ВІЛ-інфекції у разі аварії призначають

А – інтерферон

В – тимазид

С – імуноглобулін

Д – антибіотики

Е – вакцину

 

Контроль на практичному занятті з теми: " Охорона праці персоналу інфекційної лікарні"

 

 


Тема№11: " Правила санітарно-протиепідемічного режиму та техніка безпеки при роботі в акушерських стаціонарах"

 

Актуальність теми. Робота медичного персоналу в акушерських стаціонарах пов’язана з дією таких шкідливих чинників, як фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. Основною задачею в організації праці персоналу є створення безпечних умов праці та заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник " Основи охорони праці та охорона праці в галузі".

Рекомендована література:

Наказ МОЗ України № 234 " Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах" від 10.05.2007 р.

Орієнтовна карта для роботи з літературою з теми " Правила санітарно-протиепідемічного режиму та техніка безпеки при роботі в акушерських стаціонарах"

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1.Основні поняття та терміни. Структуру акушерського стаціонару.   2.Санітарно-протиепідемічні заходи.   3.Профілактику внутрішньо лікарняних інфекцій у медперсоналу.     4.Склад та функції комісії з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. Дати відповіді: 1.Що називається " універсальними заходами безпеки"? 2. Що називають аварією?   1.Основні заходи профілактики ВЛІ. 2.Регулярність генеральних прибирань операційних, маніпуляцій них. 3.Регулярність зміни робочого одягу персоналом.   1.Основні організаційні заходи щодо профілактики ВЛІ у медперсоналу. 2.Значення програми охорони здоров'я медичного персоналу? 3.Що передбачають універсальні заходи безпеки? 1. Склад комісії. 2.Основні завдання та функції комісії.      

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.