Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Матеріали для самоконтролю. Питання для самоконтролю:


Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види випромінювання.

2. Для чого іонізуюче опромінення використовується в медицині?

3. Які вам відомі групи джерел опромінення?

4. Для чого використовують йод-131?

5. Яким знаком повинні бути промарковані усі джерела опромінення?

6. Як можна знизити дозу опромінення медперсонала?

7. Для чого використовують кишенькові звукові лічильники?

8. Вплив УФ-випромінювання на організм людини.

Дайте відповіді на тести з " Опромінення"

1. До індивідуальних заходів захисту від дії лазерного опромінення належать:

А – медичний халат, гумові рукавички

В – фартух із пластикату, окуляри

С – бавовняна ширма

Д – медичний халат, окуляри

Е – гумові рукавички

 

2.Гостра променева хворба виникає за дози опромінення:

А – 25-50 бер

В – 75-100 бер

С – 125-150 бер

Д – 175-250 бер

Е – 270-300 бер

 

3. Для зниження дії опромінення на медичного працівника вирішальне значення має:

А – одяг

В – відстань

С – робоча доза

Д – використання робочих дзеркал

Е – фартух із медичної клейонки

 

4.Що є головним документом Міністерства охорони здоров'я України, який дає право на проведення робіт із джерелами іонізаційних випромінювань та видається територіальним органом державної санітарно-епідеміологічної служби, що має радіологічний відділ:

А – технічний паспорт

В - інструкція з техніки безпеки в рентгенкабінеті

С – санітарний паспорт

Д – об'єктова інструкція

Е – журнал інструктажів

 

5. Який метал входить до складу засобів захисту працівників рентгенкабінетів:

А – свинець

В – ртуть;

С – марганець

Д – залізо

Е – мідь

 

6. Під час проявлення рентгенплівок лаборант має бути додатково забезпечений

А – спецхалатом

В - фартухом, що не промокає

С - гумовими рукавицями

Д – респіратором, фартухом, що не промокає, гумовими рукавицями

Е – фартухом, що не промокає, гумовими рукавицями

 

7. Назвіть елементи засобів, які не входять в перелік засобів індивідуального захисту персоналу рентгенкабінету від розсіяного випромінювання апаратури для рентгеноскопії

А – фартух із просвинцьованої гуми

В - фартух зі складом заліза

С – бавовняні рукавиці

Д – окуляри

Е - окуляри, бавовняні рукавиці, фартух зі складом заліза

8. Під час флюорографії прямі рентгенівські промені незначно впливають лише на:

А – статеві органи

В – нирки

С – червоний кістковий мозок

Д – кришталик ока

Е – слизову оболонку кишок

9. Вологе прибирання флюорографічного кабінету слід здійснювати:

А – перед початком роботи

В – після закінчення роботи кабінету

С – під час спеціальної перерви для прибирання

Д – у будь-який вільний час

Е – за призначенням завідувача кабінетом

10. Меблі флюорографічного кабінету в кінці робочого дня протирають полотниною, змоченою:

А – дезінфікуючим розчином згідно з нормативними наказами МОЗ України

В - водопроводною водою

С – 2% розчином натрію гідрокарбонату

Д – розчином калію перманганату 1: 10000

Е – оцтовою кислотою

11. У процесі експлуатації кабінетів і відділень променевої терапії на персонал можуть діяти такі шкідливі чинники:

А – йонізуюче випромінювання, підвищена концентрація радіонуклеїдів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень

В – електромагнітне випромінювання високої частоти від медичних прискорювачів

С – підвищена концентрація токсичних компонентів захисних матеріалів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень

Д – підвищена концентрація озону й оксидів азоту повітря електричних розрядів у високовольтних пристроях

Е – усе переліковане

12. До радіаційних аварій відносять такі ситуації:

А – втрата і крадіжка джерела йонізуючого випромінювання

В – порушення технологічного циклу використання джерел випромінювання

С – опромінення персоналу понад концентрації, які встановлені нормою радіаційної безпеки

Д – коротке замикання й обрив у системах електроживлення

Е – механічна поломка елементів обладнання

13. У відділенні променевої терапії відкритими джерелами випромінювання має бути комплект аварійного обладнання, який включає:

А – комплект захисного одягу, знаки безпеки, огороджувальні пристрої

В – спеціальні дезактивуючі засоби і адсорбівні матеріали

С – ємкості для збирання і тимчасового зберігання предметів, забруднених

радіоактивними речовинами

Д – переносні контрольно-вимірювальні прилади

Е – усе переліковане

14. Старша медична сестра радіологічного відділення підпорядковується:

А – головній медичній сестрі

В – лікареві-ординатору

С – завідувачу відділення

Д – головному лікареві

Е – заступнику головного лікаря з лікувальної роботи

15. Особи, які працюють із джерелами йонізуючих випромінювань, повинні:

А – знати безпечні методи роботи, правила особистої гігієни

В – вміти користуватись спеціальним санітарно-гігієнічним обладнанням

С – здати адміністрації відповідний екзамен на технічний мінімум

Д – адміністрації через кожні 6 міс провести повторну перевірку знань медичних сестер щодо технічного мінімуму

Е – усе переліковане

16. До роботи з використанням джерел йонізуючого випромінювання не допускаються особи:

А – особи, з найменшим порушенням зору, вагітні, молодші 18 років

В – особи, які вийшли з декретної відпустки

С - особи, які працюють за сумісництвом, вагітні, молодші 20 років

Д – вагітні, молодші за 18 років

Е – усі переліковані

17. Усі роботи в " активній" зоні відділення з відкритими джерелами випромінювання слід проводити:

А – гумових хірургічних або спеціальних еластичних рукавичках, масці-респіраторі

В – захисних окулярах, спеціальному комбінезоні, масці-респіраторі

С – масці респіраторі, захисних окулярах

Д – гумових рукавичках, пластиковому фартусі, масці-респіраторі

Е – гумових рукавичках, пластиковому фартусі і нарукавниках, спеціальному взутті " калошах", захисних окулярах

18.Співробітники відділень з відкритими джерелами випромінювання повинні проходити інструктаж один раз на:

А – 1 міс

В – 3 міс

С – 6 міс

Д – 1 рік

Е – 1, 5 року

19. Після закінчення роботи або процедури, що зв'язана з використанням рідких радіоактивних препаратів, потрібно:

А – перевірити наявність радіоактивного забруднення спецодягу і рукавичок

В – прийняти душ

С – здати спецодяг для витримування його до зниження радіоактивності

Д – здати спецодяг в утильсировину

Е – випити склянку води

20. У разі виявлення радіоактивного забруднення рукавичок після закінчення роботи, що зв’язана з використанням рідких радіоактивних препаратів, необхідно:

А - зняти рукавички шляхом загортання їх зовнішньої поверхні всередину

В – промити рукавички теплою водою з милом

С – зняти рукавички і викинути їх у сміттєзбірник

Д – обробити зовнішню поверхню рукавичок дезрозчином

Е – обробити зовнішню поверхню рукавичок 2% розчином натрію гідрокарбонату

21. У разі виявлення радіоактивного забруднення пластикового спецодягу і спецвзуття понад гранично допустимий рівень їх необхідно:

А – ретельно промити проточною водою

В – здати в утильсировину

С – викинути у сміттєзбірник

Д – помістити у металеву ємкість і витримати протягом 10 періодів напіврозпаду ізотопу

Е – промити блідно-рожевим розчином калію перманганату

22. Тривалість робочого дня медичних сестер радіологічних відділень дорівнює:

А – 8 год

В – 7 год

С – 6 год

Д – 5 год

Е – 4 год

23. Радіоактивний йод поглинається:

А – тканинами щитоподібної залози або метастазами раку щитоподібної залози; метастазами раку кістки; раковими клітинами легень та молочної залози

В – раковими клітинами шлунку

С – раковими клітинами молочної залози

Д – раковими клітинами молочної залози та шлунка

Е – усіма

24. Колоїдний розчин радіоактивного золота здебільшого використовують для лікування раку:

А – молочної залози

В – шлунка

С – печінки

Д – легень

Е – матки

25. Підвищує проникнення радіоізотопів через шкіру попереднє оброблення її:

А – ефіром, етиловим спиртом

В – 5% розчином калію перманганату

С – 2% розчином хлоридної кислоти

Д – 2% розчином щавелевої кислоти

Е – усі

26. Основним спецодягом для захисту тіла від радіоактивних речовин є:

А пластиковий фартух, нарукавники

В – натільна білизна, нарукавники

С – натільна білизна, респіратор

Д – халат, натільна білизна, шапочка

Е – гумові рукавички, респіратор, халат

27. Найбільшого практичного значення для очищення шкіри від радіоактивного забруднення набули:

А – механічний метод, фізичний метод

В – хімічний метод, комбінований метод

С – фізичний та комбінований метод

Д – механічний та біологічний методи

Е – біологічний метод

Контроль на практичному занятті з теми: " Охорона праці персоналу інфекційної лікарні"

 

Тема№10: " Мікробіологічні шкідливі чинники. Охорона праці персоналу інфекційної лікарні. Техніка безпеки у протитуберкульозних закладах"

 

Актуальність теми. Робота медичних працівників при наданні медичної допомоги, під час лікування та догляду за інфекційними хворими пов’язана з небезпекою інфікування. Однією з найважливіших державних задач є охорона життя та здоров'я громадян в процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник з " Основ охорони праці"

. Чинна документація, яка регламентує заходи з профілактики вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції: Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.1989г " О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране",

Наказ МОЗ України № 120 від 25.05.2000р " Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію /СНІД",

Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.2010 " Про затвердження методичних рекомендацій " Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу".

Рекомендована література

Основна: Н.М. Касевич, К.І. Шаповал Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників К.: ВСВ " Медицина" 2010 стор. 160-170

в.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності Підручник. К.: " Медицина", 2010р, стор.184-185

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: " Мікробіологічні шкідливі чинники. Охорона праці персоналу інфекційної лікарні. Техніка безпеки у протитуберкульозних закладах"

 

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1.Дотримання техніки безпеки під час роботи в інфекційному відділенні.     2.Дотримання правил безпеки під час роботи з інфікованим матеріалом.     3.Техніку безпеки у протитуберкульозних закладах   Напишіть відповіді: 1.Особливості роботи в інфекційному стаціонарі. 2.Основні заходи особистої гігієни у профілактиці інфікування: а)кишковими інфекціями б)інфекціями дихальних шляхів.   1.Дотримання правил під час взяття матеріала від пацієнтів (калу, сечі, мазків з рото глотки) та доставлення до лабораторії. 2.Профілактика професійного зараження ВІЛ-інфекцією, парентеральними гепатитами (перелікувати основні заходи).   1.Засоби індивідуального захисту персоналу.  

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.