Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток П.6
Оцінка ефективності використання основних фондів підприємством

 

Показники Од. виміру Формула розрахунку Базовий рік Звіт-ний рік Відхи-лення, +/- Темп зміни (при-ріст/ спад), %
Фондовіддача гр. од. Товарооборот у порівняних цінах / Середньорічна вартість основних фондів        
Фондоємність гр. од. Середньорічна вартість основних фондів / Товарооборот у порівняних цінах        
Фондоозбро-єність гр. од. Середньорічна вартість основних фондів / Середньооблікова чисельність працівників        
Рентабельність (збитковість) основних фондів % Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Середньорічна вартість основних фондів * 100        
Товарооборот на 1 кв. м торго-вельної площі гр. од. Товарооборот у порівняних цінах / Торговельна площа        
Прибуток (збиток) на 1 кв. м торговельної площі гр. од. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Торговельна площа        
Інтегральний показник ефективності основних фондів k   ÖФондовіддача * Рента-бельність основних фондів        

 

 

Додаток П.7

Оцінка ефективності використання обігових коштів


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал