Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток П.1
Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства

Показники Од. виміру Формула розрахунку   Базовий рік Звітний рік Відхилення, +/- Темп зміни, %
Результати фінансово-господарської діяльності
1. Товарооборот            
  у поточних цінах тис. грн.          
  у порівняних цінах тис. грн. = Товарооборот у поточних цінах / Індекс споживчих цін        
2. Загальний товарооборот роздрібної торгівлі Донецької області млн. грн.          
3. Частка ринку підприємства % = Товарооборот підприємства / Загальний товарооборот роздрібної торгівлі регіону *100       -
4. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.          
5. Податок на додану вартість тис. грн.          
6. Акцизний збір тис. грн.          
7. Інші вирахування з доходу тис. грн.          
8. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.          
9. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.          
10. Валовий прибуток/збиток тис. грн.          
11. Інші операційні доходи тис. грн.          
12. Адміністративні витрати тис. грн.          
13. Витрати на збут тис. грн.          
14. Інші операційні витрати тис. грн.          
15. Витрати разом:            
  у сумі тис. грн.          

Продовження додатку П.1

Показники Од. виміру Формула розрахунку Базовий рік Звітний рік Відхилення, +/- Темп зміни, %
  рівень витрат % = Витрати разом у сумі / Товарооборот у порівняних цінах *100       -
16. Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток /збиток            
  у сумі тис. грн.          
  рівень прибутку / збитку від операційної діяльності %         -
17. Дохід від участі в капіталі тис. грн.          
18. Інші фінансові доходи тис. грн.          
19. Інші доходи тис. грн.          
20. Фінансові витрати тис. грн.          
21. Витрати від участі в капіталі тис. грн.          
22. Інші витрати тис. грн.          
23. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток/збиток            
  у сумі тис. грн.          
  рівень прибутку / збитку від звичайної діяльності до оподаткування %         -
24. Податок на прибуток від звичайної діяльності тис. грн.          
25. Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток/збиток            
  у сумі тис. грн.          
  у % до товарообороту %         -
26. Надзвичайні доходи тис. грн.          
27. Надзвичайні витрати тис. грн.          
28. Податки з надзвичайного прибутку тис. грн.          
Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал