Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спеціальність


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВПУ №7

________ М.Г.Несен

“ ” 2013

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання технологічної частини

дипломного проекту

спеціальність

5.05050302 “ Технологія обробки матеріалів на верстатах

і автоматичних лініях ”

 

 

Кременчук – 2013

 

Кривенко О.М., викладач вищої категорії вищого професійного училища №7 м. Кременчука Полтавської області.

 

Навчальний посібник по виконанню технологічної частини дипломного проекту розроблено у відповідності до навчального плану для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050302 “ Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях ”.

 

Розглянуто на засіданні випускаючої циклової методичної комісії “ Машинобудування та матеріалообробка ”.

 

Протокол 20.03.2013 №8

Голова ВЦМК __________________ О.М. Кривенко

ПОГОДЖЕНО Методист ВПУ №7 ___________ Ю.М. Хайчіна “” 2013   ПОГОДЖЕНО Заступник директора з НВР ___________ В.Г. Мазур “ ” 2013  

Орфографія, стилістика і пунктуація залишається за автором ________________

(підпис)


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

 

Виконання дипломного проекту учнями, що навчаються за спеціальністю 5.05050302 “ Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях ” передбачено на 5 курсі у 10 семестрі. На виконання дипломного проекту відведено 378 годин.

Методичні вказівки до виконання технологічної частини дипломного проекту для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050302 “ Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях ” призначені для удосконалення самостійної роботи учнів, забезпечує розвиток професійного творчого мислення та вмінь професійно використовувати знання під час вирішення практичних завдань, що пов’язані з майбутньою діяльністю технолога.

Дипломний проект – це перша велика самостійна робота майбутнього технолога, що направлена на вирішення конкретних завдань в області удосконалення технології, організації та покращення техніко – економічних показників роботи дільниці. Виконання дипломного проекту стає не тільки комплексною перевіркою знань учнів щодо виробничої діяльності в якості технолога, але разом з цим і важливою формою та методом придбання навичок самостійної роботи.

Як і вся робота, що виконується вперше, розробка дипломного проекту викликає в учнів ряд труднощів організаційного характеру. Тому методичні вказівки допомагають учням вже на початку проектування відчути зміст проекту, а також самостійно вирішувати ряд дрібних питань в процесі виконання проекту щодо його оформлення. Таким чином учні мають можливість найбільш важливіші та головні питання вирішувати саме на консультаціях. Методичні вказівки побудовані таким чином, щоб учні мали можливість самостійно працювати над проектом, максимально використовуючи при цьому широке коло спеціальної та навчальної літератури.

Запропоновані методичні вказівки відрізняються від існуючих тим, що в них відсутні довідкові дані та загальні міркування з приводу виконання окремих частин проекту, а наголос зроблений на конкретних практичних рекомендаціях щодо виконання розділів проекту. За допомогою цих вказівок учні мають можливість продуктивно організувати роботу над виконанням дипломного проекту, вести пошук необхідної літератури, вирішувати багато питань самостійно, що значно скоротить в свою чергу термін виконання проекту.

 


 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.